วิเคราะห์ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

Minteraction
Minteraction

บริษัท ฯ แถวหน้าของวงการ Agency บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด ทำสื่อ Media Agency Online แบบครบวงจรบริหารงานโดยคุณป้อม ศิวัฒน์ มาดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมาในงบการเงินเป็นอย่างไร
ที่มา : (สมาชิก BOL กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้ากระทรวงพาณิชย์)

miteractions
Miteractions

ทุนจดทะเบียนในปี 2550 หรือประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาของ ทางบริษัท เริ่มต้นด้วยทุน 2 ล้านบาท ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ เป็นแนวหน้าในไทย

งบการเงินบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
งบการเงินบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

จากงบดุล ของบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด สรุปได้ว่า

1. กำไรในปี 2552 มีกำไรถึง 16 ล้านบาท มากกว่าปี 2551 เพิ่มขึ้นปีละ 5 ล้านกว่าบาท
2. ลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการทำ  Media Online ให้มีมากกว่า 62 ล้านใน ปี 2552 ทำให้สินทรัพย์มีมากถึง  82 ล้านในปี 2552 ถามว่าสินทรัพย์มีมากขนาดนี้ น่าจะเอาสินทรัพย์นี้ไปลงทุนต่อเนื่องแต่สินทรัพย์ คือ ลูกหนี้การค้านั้น มันเป็น Credit Term มีรอบในการชำระบัญชี
3. ต่อจากข้อ 2 เมื่อมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ก็ ลงทุนกู้เงินมากถึง 60 ล้าน ในช่องเจ้าหนี้การค้า

Current Ratio

Current Ratio =  83/60  =  1.38 เท่า   ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มีมาตราฐานในการชำระหนี้คืนได้สูงถึง 1.38 เท่า โดย ไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าคงเหลือมาคำนวณ

งบกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
งบกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

จากงบกำไรขาดทุน ของบริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด สรุปได้ว่า

1. รายได้จากธุรกิจที่ให้บริการทางด้านสื่อ Media โตปีละ 55 ล้าน โดยเปรียบเทียบจากปี 51 และ ปี 52
2. สุดยอดของสุดยอด คือ ค่าใช้จ่ายในปี 51 กับ ปี 52 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่รายได้โตขึ้น 13 ล้านบาท
3. ต้นทุนค่าบริการทั้งปี 2552 เท่ากับ  127 ล้าน  หรือ ต่อเดือนประมาณ 10.6 ล้าน
4. รายได้ ในปี 2552 นั้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 13 ล้านบาท  คิดเฉลี่ยต่อต้นทุน เท่ากับ มี Margin ต่อ 1 ราย ประมาณ 20 %

บทสรุปจากการวิเคราะห์ของ บริษัท ฯ M Interactions นั้น ประกอบกับผลวิจัยในส่วนของงบ โฆษณาทางด้าน online จะเติบโตไปมากกว่า Offline นั้น ถ้าดูจากงบการเงิน ของยักษ์ใหญ่ในวงการแล้วเป็นจริงตามการวิจัยของวงการ Agency

หมายเหตุ เนื่องจากงบการเงินปี 2553 นั้นในระบบยังไม่มีถ้ามีแล้วจะนำมาเปรียบเทียบให้อีกครั้งหนึ่ง

One thought on “วิเคราะห์ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *