Energy Reform ติด Gas รถยนต์ อีกบทบาทบนโลก Online Media

ย้อนหลังกับ Present  ลูกค้ารายนี้ก่อนจะมาเป็นลูกค้า ณ ปัจจุบัน ผมทำการวิเคราะห์คู่แข่งกับหาจุดอ่อนของ ตัวตน energy reform บนสื่อ Online ลูกค้ารายนี้ผมเข้าไปช่วงเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วม ได้ออก TVC เยอะมาก แต่ น่าแปลกเมื่อเข้าไปดู TVC ที่ online ใน youtube มีคนดูไม่เยอะมาก กลับมานั่งทำการบ้านหลายวันมากในการวาง strategy ให้กับลูกค้ารายนี้ สรุปออกมาคือ เราควรจะจัดการกับ การทำ Online Media ให้กับลูกค้าใหม่โดยแยกออกมาเป็น พื้นที่โฆษณา 1. Social […]