Tag: energy Reform กับกลยุทธ์ในทาง Online

Energy Reform ติด Gas รถยนต์ อีกบทบาทบนโลก Online Media

ย้อนหลังกับ Present  ลูกค้ารายนี้ก่อนจะมาเป็นลูกค้า ณ ปัจจุบัน ผมทำการวิเคราะห์คู่แข่งกับหาจุดอ่อนของ ตัวตน energy reform บนสื่อ Online ลูกค้ารายนี้ผมเข้าไปช่วงเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วม ได้ออก TVC เยอะมาก แต่ น่าแปลกเมื่อเข้าไปดู TVC ที่ online ใน youtube มีคนดูไม่เยอะมาก กลับมานั่งทำการบ้านหลายวันมากในการวาง strategy ให้กับลูกค้ารายนี้ สรุปออกมาคือ เราควรจะจัดการกับ…