Top E-commerce Platform ยากมากแต่ก็สำเร็จ

เคยคิดหรือไม่ว่า Supermarket ขนาด Tops จะยกขึ้นมาเป็น Platform สามารถซื้อขายได้ผ่านระบบ Internet ซึ่งสินค้า ใน Tops นั้นมีมากมายมากกว่า 10,000 ชิ้น ทุกหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้ง Promotion การขายแบบ offline  มีส่วนลดทางการค้า

Read more