News Topic update Blog.

งานสัมมนา ICT ขอนแก่น ถ่ายทอดสดครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3 จัดสัมนา ของกระทรวง ICT ที่ขอนแก่น โรงแรม Pull min ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 งานนี้จัดโดยการ Streaming ด้วยความเร็วสาย Lan Internet ของโรงแรม ทำให้การถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งภาพและเสียง มีผู้คนตอบรับมากมาย

ผู้คนในห้องสัมมนา มากกว่า 300 คน


งานสัมมนา ในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ ความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ Internet โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เป็นจำนวนมาก

อุปกรณ์ในการถ่ายทอดสด ผ่าน video streaming


อุปกรณ์ประกอบไปด้วย

1. Notebook Thinkpad R61 Ram 3GB

2. กล้อง Video

3. ขาตั้งกล้อง

4. Software Flash + Server ในการทำงาน


Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top