งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 4 เมืองทองธานี 15-18 ก.ย. 54

งานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่ 4 เมืองทองธานี
งานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่ 4 เมืองทองธานี

งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 และ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2554

สำหรับมหกรรมตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด ถนนสายโชห่วย จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อย..

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ที่การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยร้านค้าปลีกรายย่อยของไทยให้สามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การจัดงานเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอทิศทางของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต

นอกจากนี้ งานตลาดนัดโชห่วยยังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและพัฒนาร้านค้าของตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งมีการแนะนำอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเพราะร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อยหากมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วจะสามารถสร้างกำไรและเป็น ธุรกิจที่ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานได้ และที่สำคัญคือยังเป็นการปลุกกระแสความนิยมร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนับสนุนร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกซึ่งเป็นห่วงโซ่ธุรกิจที่สำคัญและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยงานนี้นับว่าเป็นงานเดียวที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างแท้จริง

สำหรับในงานนี้ทางเราได้พัฒนาออกแบบระบบให้ทาง Siam Marko Public Co.,ltd. นี้ ปรับเข้าสู่ระบบ E-commerce โดยโชว์ห่วยสามารถสั่งซื้อสินค้า Online ในราคาสุดพิเศษได้ในงาน โดยทีมงานเราจะไปช่วยงานนี้ในวันและเวลาดังกล่าวครับ


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *