แนวทาง E-Commerce ในการพัฒนาสำหรับ ปี 2012

Project New-Ecommerce Solution All
Project New-Ecommerce Solution All

Product ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นมันต้องแตกต่าง ที่สำคัญง่าย และเข้าถึง อ่านจบกลับมาดูงานตัวเองในปีที่ผ่านมา Requirement ทั้งหมดทั้งปวงคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่ออกมาเป็น Plat form ที่ควรจะเป็น นั่งทบทวนจากสิ่งที่มีอยู่ Source Code และ แนวทาง Marketing ของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ แต่ยังยากอยู่สำหรับการนำมาใช้กับลูกค้าทุกราย Mission ในปีนี้ของ Team จะต้องพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น เราจะทำอะไร

จุดแข็ง E-commerce ที่เราจะทำมันขึ้นมา
จุดแข็ง E-commerce ที่เราจะทำมันขึ้นมา

จุดแข็งที่ Open Source ระบบ E-Commerce นั้น ไม่สามารถทำได้คือ

1. Middle ware หรือเรียกอีกอย่างว่าระบบกลาง ในการเชื่อมต่อระหว่าง off-line กับ On-line ให้ทำงานพร้อมกัน ถึงแม้จะ ต้องตั้งเวลาในการดึงข้อมูล Update / Insert ตามภาษาโปรแกรมเมอร์ แต่จากประสบการณ์ การเชื่อมต่อระบบที่ผ่านมาทำให้เรา แข็งในแง่ประสบการณ์ด้านนี้

2. E-Commerce Solution Platform ประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาเราพัฒนาระบบ E-Commerce เชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway ทำให้ลูกค้าเข้าถึงในการซื้อสินค้าได้โดยง่าย

3. Infrastructure + Support ระบบที่ดีต้องไม่ล่ม ต้องขายได้ 24 ชั่วโมงและต้องมีคนเป็นในการแก้ปัญหาได้

4. ระบบเช่า เป็น Business Model ที่น่าลองเป็นที่สุดคือการเก็บเป็น Monthly Charge แทนการเก็บทั้งก้อน เพื่อการดูแลตลอด

ระบบ E-Commerce กลับมา Reviews อีกครั้งกับสิ่งที่มีอยู่นั้น เราน่าจะต้องลงมือไปปฏิวัติ เอา Design นำการตลาด

E-Commerce ความสมบูรณ์แบบในตัวมันเอง
E-Commerce ความสมบูรณ์แบบในตัวมันเอง

นี่คือสิ่งที่จะทำให้ Platform E-Commerce เกิดมาในปี 2012 ในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา

อนันตชัย อิทธิวรพงศ์

Senior Sale Manager
0866188111


Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *