ที่มา : http://www.jonloomer.com/2012/03/07/dimensions-for-facebook-timeline-for-pages-infographic/

FacebookTimeline_Infographic

FacebookTimeline_Infographic

ต้อนรับ Facebook Time Line ในวันที่ 1 เมษายน  นี้ Facebook จะปรับเข้าสู่ Time Line โดยอัตโนมัติ เรียนรู้ จาก Infographic ให้ได้ประโยชน์ในการใช้งาน Facebook

Comments

comments