กลยุทธ์ BB เข้าถึง TV

เช้านี้ที่หมอชิต
เช้านี้ที่หมอชิต

หลังจากเปิดข่าวตอนเช้าดูรายการ เช้านี้ที่หมอชิต เห็นการทำการตลาด โดยใช้ PIN Code ของ Black berry เข้ามาร่วมกิจกรรม ก็เลยเก็บมาต่อยอดว่า ในมุมมองการตลาดหลังจากได้ pin code แล้วทำอะไรได้บ้าง

สำหรับ Black berry นั้น มีการ add เป็นกลุ่ม ซึ่งเท่ากับส่งข้อความ 1 ครั้ง จะสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้ทั้งกลุ่ม เท่ากับเป็นการเก็บ Database กับกลุ่มสมาชิก พร้อมต่อยอดกิจกรรมทางการตลาดได้ทันที คงต้องคอยดูการปรับกลยุทธ์ของสื่อทีวี แต่ละช่องต่อไป

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *