ผ่านไปอีกงานสัมมนา ICT เชียงใหม่ คลิก ชอบ ออนไลน์

ผ่านไปอีกงานสัมมนา ICT เชียงใหม่ คลิก ชอบ ออนไลน์

งานสัมมนาในโลก Digital นอกจากการลงทะเบียนผ่าน Website แล้ว การลงทุนในด้าน โรงแรมค่าเช่า สถานที่ ค่าอาหารวิทยากร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้ันทุกงานสัมนา ทั้งนี้เพื่อเล็งเห็นประโยชน์ คือ สร้าง Lead ลูกค้าใหม่ และ ให้ความรู้ รวมถึงสินค้าและบริการของทางบริษัท ฯ ในการต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ถ้าเพิ่มในส่วนของการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet จะทำให้ช่วยเพิ่ม Lead และคนที่สนใจได้มากพอสมควร กับงานนี้ของ ICT

 

 

 

 

สัมมนา click ช๊อบ online
สัมมนา click ช๊อบ online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นงานสัมนา คลิก ชอบ ออนไลน์ ที่เกิดขึ้น ของงาน ICT  ที่เชียงใหม่

สำหรับการ Online Streaming นั้น จะต้องมีอุปกรณ์ คือ Flash Live Streaming และ Server ที่รองรับไว้แล้ว อันนี้ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถุกต้องตามกฏหมาย

 

 

หลังจากงานสัมมนาที่ได้จัดขึ้น วัดผลจาก Google มีคนเข้าเยี่ยมชมถึง 166 คน ในเวลา ช่วงแรก โดยทั้งวันมีคนเข้าทั้งหมด 300 คน เท่ากับเพิ่มคนดู และ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้มากเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *