True กับ กลยุทธ์ QR Code

โบว์ชัวร์ True หลาย ๆ ตัว
โบว์ชัวร์ True หลาย ๆ ตัว
ถ้าได้เห็นโบว์ชัวร์ ของทาง True คงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า มีการใ่ส่ QR Code ลงไปในโบว์ชัวร์หลาย ๆ ตัว ทำไมต้องใส่ วันนี้เลยเอา บางส่วนที่เคยคุยกับ่ทาง Marketing ฝ่ายบริหารของทาง True เขาอธิบายว่า เนื่องจากเครือข่ายของทาง True นั้น เป็นระบบรองรับ internet หลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Wifi / 3G / หรือ ระบบ Edge ที่รองรับมากกว่า 17,00 0 จุดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้รองรับกับการเล่น Website การ Chat หรือ การ upload เข้าไปยัง social network (Facebook  Twitter)
แล้วทำไมต้อง QR Code ?
QR Code ตอบโจทย์ Technology หรือ Trend ใหม่ของผู้บริโภค ที่มีนวัตกรรมคือ Scan Barcode ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าไปยัง เนื้อหาที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วแต่ตอบโจทย์มากที่สุด
กระแสตอบรับ  ?
มีผู้ใช้งาน ผ่านระบบแล้ว Scan ฺbarcode ต่อวันจำนวนมากขึ้น ซึ่งทำให้ทราบว่า Trend ของโทรศัพท์มือถือ ที่เข้่ากับ พฤติกรรมการใช้งานจะมาต่อเนื่อง
3G # เป็นอย่างไรบ้างของ True ?

3G_BB
3G_BB
อยากให้คนใช้บริการมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า 3 G ของทาง True เป็นเช่นไร เร็วอย่างเหลือเชื่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเอง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *