Campaign ช้างน้ำดื่มกับการดึง JYJ นักร้องเกาหลี มาร่วมสนุกใน Facebook

chang_water
chang_water

เป็นการเปิดตัว ใน Face book ด้วย Campaign ที่ Fan page  ต้องชื่นชอบนักร้องเป็นส่วนใหญ่จากวงดนตรีของเกาหลี JYJ โดยการใช้ Brand น้ำดื่มช้าง ให้ร่วมสนุกโดยการต้องกด Like Fan page ของ http://www.facebook.com/changwater และแสดงความคิดเห็นโดยการให้ Fan page กด Like มากที่สุด เปิดตัวมาไม่นาน Fan page ของช้างน้ำดื่มนี้ทำได้ดีทีเดียว มีคนเป็น FAN PAGE มากกว่า 10,000 คนในระยะเวลาไม่นาน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *