Sexy on the Beach Campaign ของเครื่องสำอางค์ Serene

Campaign หน้าร้อนของสาว ๆ ในเครื่องสำอางค์ โดยจัดให้ถูกใจมากที่สุดโดยใช้ Face book เป็น ตัวกลางในการทำสื่อกิจกรรมของ
เครื่องสำอางค์ Serena สามารถเล่นเกมส์ได้ที่ http://www.facebook.com/SERENESecretSociety?sk=app_194675003896350

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *