AEC

แนวทางผม เมื่อ AEC เข้ามา จะทำอะไรรองรับ ? (บทความนี้ไม่เหมาะกับนักวิชาการ)

จากเนื้อหาเก่า  ตีโจทย์ AEC ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์ (บทความนี้ไม่เหมาะกับนักวิชาการ)   และเพิ่มเติมในมุมมองสำหรับผมอีกประเด็นในแง่ ของการต่อยอด ของ Product บริษัท ฯ ต่าง ๆซึ่งเขาจะต้องปรับตัวให้รองรับแน่  ส่วนตัวผม เราจะทำอะไรดี ที่ไว้รองรับ กับ ธุรกิจที่ได้รับผลบวก จาก  AEC…

ตีโจทย์ AEC ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์ (บทความนี้ไม่เหมาะกับนักวิชาการ)

:ข้อมูลรูปภาพจากนิตยสาร Brand Age (เอามาเรียบเรียงเป็นประสบการณ์เอง) พยายามหาตัวเลขของ AEC (Asean Economic Community ) มาตอบโจทย์กับ นิตยสาร Brand Age เล่มเดือน September 55 หลังจากอ่านบทความไปเอามาวิเคราะห์เอง Style เราเพราะ…