Payment Gateway ระบบการชำระเงิน Online หัวใจหลักในการเก็บเงิน

payment Gateway ระบบชำระเงิน online
payment Gateway ระบบชำระเงิน online

จากหลายบทความทางด้านระบบ  E-commerce นั้น การพัฒนาหรือแนะนำในส่วนของการใช้ E-Commerce ไม่ว่าจะเป็น  Open Source หรือการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่นั้น เท่าที่โทรศัพท์มาสอบถามกัน คือมี Website อยู่แล้ว แต่ที่ต้องการ คือการจ่ายชำระค่าบริการด้วย Payment online เพราะปัจจุบัน หลาย ๆ website ที่ทำระบบ E-Commerce นั้นจะไปจบลงด้วยการโอนเงินทางธนาคาร เนื่องจาก Payment Gateway นั้นต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาและมีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก

ระบบ Payment Gateway เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ?

แน่นอนที่สุดระบบ Payment Gateway หรือ ระบบการชำระเงินนั้นจะต้องเกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย ดังนี้

 

payment Gateway แผนภูมิระบบชำระเงิน online
payment Gateway แผนภูมิระบบชำระเงิน online

1. ธนาคาร (ให้ระบบเชื่อมโยงการชำระเงิน API ในการต่อเชื่อมให้กับเจ้าของบัญชี) ทั้งนี้จะเปิด Account ได้ก็ต้องได้รับการอนุมัติ มีเงื่อนไขจำนวนมาก

2. เจ้าของ Website หรือมีระบบ Website แล้ว ได้ทำการเชื่อมต่อ Payment Gateway ไว้กับทางธนาคาร ที่เปิด Account ไว้

3. ลูกค้า ในที่นี่จะขอกล่าวถึงการชำระเงินด้วย บัตร Visa Card และ Master Card เท่านั้นที่มีบัตรเครดิต ที่พร้อมจะทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวของบัตร (โดยบัตรดังกล่าวจะต้องผ่านการ Verify จากทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน)

ระบบนี้อยากจะใช้งานต้องทำอย่างไรได้บ้าง ?

การใช้งานระบบ Payment Gateway  ณ ปัจจุบันมีทางเลือกให้เท่าที่ดูแล้วน่าจะมี 2 ช่องทาง

1. เชื่อมโยงกับระบบ Website ของตนเองเลย โดยไปยื่นทำเรื่องขอการเชื่อมต่อ Payment Online เบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติคือ ปัจจุบันจะต้องมี Transection จำนวนการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน ยอดขายต้องมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ทาง Bank จะเปิด Account สำหรับการเชื่อมต่อ API มาให้

2. เชื่อมโยงกับ 3rd Party เช่น Taradpay.com เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินโดยเสียค่าธรรมเนียม 4,000 – 5,000 บาทต่อปี

ข้อ 1 เชื่อมต่อเอง กับ ข้อ 2 เชื่อมต่อกับ 3rd ต่างกันอย่างไร ?

1. กรณีเชื่อมต่อเอง เงินจะโอนเข้าบัญชีเราเอง  แต่ ถ้าเป็น 3rd Party เงินจะเข้าไปที่ 3rd Party ก่อน แล้วจะทำจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน
2. ลูกค้ารับภาระกรณีเชื่อมต่อเองคิด 3%  แต่ถ้า เป็น 3rd Party คิดค่าใช้จ่าย 4% อีก 1% ที่คิดขึ้นมาคือค่าบริการต่อ Transection
3. เชื่อมต่อเองได้แค่ Visa card และ Master Card แต่ ถ้า เป็น 3rd Party จะได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Counter Service ด้วย
4. เชื่อมต่อเองเสียค่าธรรมเนียมให้ทางธนาคาร และ รับภาระ Transection ต่อเดือน กรณีทำยอดไม่ถึงต้องจ่ายส่วนต่าง แต่ การใช้ 3rd Party ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้

เมื่อตัดสินใจได้ทางเลือกในการต่อเชื่อมระบบ Payment Online แล้วกรณีเชื่อมต่อเอง
API (Application Programming Interface)
จะต้องถูกเขียนคำสั่งขึ้นมาตาม API ที่ทางธนาคารส่งค่ามาให้ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

payment Gateway ระบบการชำระเงิน online
payment Gateway ระบบการชำระเงิน online

สำหรับ API จะมีประมาณ 4 -5 หน้า เป็นการส่งค่า return ค่ากลับมา ในการเก็บ Record ของ Product รวมถึง report ทั้งหมดที่เกิดยอดการชำระเงินจริง โดยทุกอย่างเมื่อเขียน API เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าของ Bank (ยกตัวอย่างของ Kbank Gateway)

 

Payment Gateway ระบบชำระเงิน online
Payment Gateway ระบบชำระเงิน online

การทำงานส่งค่าในการตัดเงินผ่านระบบ Visa Card และ Master Card นั้น จะอยู่ในการรักษาความปลอดภัย SSL 128 Bits ซึ่งมั่นใจในการเข้ารหัสของการชำระเงิน รวมถึงก่อนการชำระเงินได้นั้นจะต้องมีการ Verify บัตรเครดิตนั้น ว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับทางเลือกที่ 2 ของการใช้  3rd Party

 

 

 

payment Gateway ระบบการชำระเงิน online
payment Gateway ระบบการชำระเงิน online

 

 

ระบบ ของ 3rd Party นั้น เขาจะมี Account ที่ได้รับการอนุมัติ แล้วต่อเชื่อมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำคัญตรง 3rd Party จะ Gen account ของสมาชิกแยกออกมาต่างหากว่าในส่วนของการชำระเงิน Online นั้นในแต่ละวันมียอดขายเกิดขี้นโดยตัดผ่านการชำระเงินทุกช่องทางมีจำนวนเท่าไหร่ ? โดยจะสามารถใช้ User name และ password เข้ามาดูยอดขาย ของ 3 rd ได้โดยตลอด

ที่อธิบายรายละเอียดไปทั้งหมด คือ ระบบ Payment Gateway ระบบการชำระเงินแบบ Online ที่รองรับเฉพาะ Website อย่างเดียวสำหรับ Mobile Payment นั้นคิดว่าแนวโน้มในอนาคตถ้ามีการใช้งานกันมากก็จะมาอธิบายเป็น Version 2 แทน ณ ตอนนี้องค์กรใหญ่ ๆ รวมถึงแนวโน้มการใช้บัตรเครดิตตัดชำระเงินมีมากขึ้นโดยตลอด

payment online ระบบการชำระเงิน online
payment online ระบบการชำระเงิน online

ปิดท้ายด้วย Process การชำระเงินเรียบร้อยสมบูรณ์ ยอดขายเกิด เงินตัดชำระบัญชีเข้ากระเป๋าทันทีเพิ่มยอดขาย ง่าย ๆ ด้วย Payment Gateway online

ระบบ Payment gateway
ระบบ Payment gateway

ติดต่อพูดคุยเพิ่มเติม Payment Gateway ระบบการชำระเงิน Online ประสานงานติดต่อ หรือ เขียน API ในการเชื่อมต่อระบบ Payment gateway ทุกธนาคารติดต่อได้ที่
นายอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
idea2mobile.com
Tel : 0866188111
Emails address : anantachai@idea2mobile.com

Related Posts

One thought on “Payment Gateway ระบบการชำระเงิน Online หัวใจหลักในการเก็บเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *