requirement

Requirement ความต้องการที่ไม่เป็นรูปธรรม ทำไงดี ?

เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อยู่ในวงการ Agency Digital รวมถึงการพัฒนา Website  Development นั้น เมื่อต้องเข้าไป Get Brief หรือความต้องการของทางลูกค้านั้นปัญหาอย่างใหญ่หลวง ที่มักจะเจอ คือ จะเจอทุกสิ่งที่ต้องการให้เป็นไปอนาคต โดยยังไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของการทำ Digital Marketing นั้นทำเพื่อจุดประสงค์อะไร ?

สัปดาห์นี้ทั้ง 5 วันคือการได้ไปพบปะลูกค้ามักจะเจอ Requirement ที่สับสน (ไม่ชัดเจน) เนื่องจากว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าจะอยู่ในสายงานธุรกิจ จะมองธุรกิจ Off – line ได้ทั้งหมด และต้องการ ผลักดันให้นำ Online เข้ามาใช้ผลักดันธุรกิจเนื่องจาก กระแสกำลังมาแรง

Blog นี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่พบเจอมาแล้วกัน ด้วยการปูพื้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับตัว นำ Digital Media Online มา Apply ใช้ในธุรกิจของเรา มาลองมาวาง Strategic ร่วมกันเลยดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของ Agency และ ลูกค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปร่วมกัน

1. Objective หรือจุดประสงค์ของการนำ Online Digital นี้เข้ามาเพื่อ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น

1.1   น้ำหนักส่วนใหญ่มาเพื่อสร้างยอดขาย ที่เกิดขึ้นในโลก Online หรือ จะไปช่วยในส่วนของ Off-line
1.2.  ไม่เน้นยอดขาย แต่ต้องการสร้าง Brand
1.3.  ต้องการให้เกิดการเรียนรู้จากตัวสินค้า Educations ว่าสินค้าเราต้องเกิดจากการเรียนรู้ก่อน แล้วค่อยไปเกิด Sales หลังจากนั้น
1.4.  ต้องการสร้าง community สำหรับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ต้องการทำ CRM

ส่วนใหญ่ลูกค้าบอกจะเอาทั้งหมด แต่ ต้องแจ้งทราบว่า Strategic แต่ละ Objective นั้น จะใช้กลยุทธ์หรือ เครื่องมือเข้าไปในโลก Online นั้นต่างก้น เช่น ต้องการยอดขาย การใช้ Tool นั้น จำเป็นว่าต้องเอา E-commerce เข้ามาเกียวข้อง + การโฆษณาใน Google adword แต่ทั้งนี้ต้องดูจากภาพรวมของ Website ว่า Brand Perceptions ที่วางไว้หรือมีอยู่แล้วนั้นจะเปลี่ยน Re-vamp ได้มากขนาดไหน บางครั้ง อาจจะต้องไปเปิด Website ใหม่ หรือ เปิด Sub domain เพิ่มเพื่อไม่ให้ Brand นั้นถูก Interrup อย่างกระทันหัน

สำหรับวัตถุประสงค์ 4 ข้อ เมื่อข้อ 1 สำเร็จ ก็จะเริ่มทำตามเป็นข้อ 2 และ ข้อ 3 ตามลำดับโดยให้ความสำคัญของ objective อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

1.2. Target Group ลูกค้าเราคือใคร ? แยกออกมาเป็น

– Primary Target คือลูกค้าหลักของเรา เป็น ชาย หญิง อายุ  Lifestyle
– Secondary Target หรือ ลูกค้ากลุ่มรองลงมา กรณี อาจจะเป็นลูกค้าทางอ้อม

กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มที่จะบอกได้ว่า กลุ่มที่เราต้องการค้นหาถ้าจะมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะใช้เครื่องมือในโลก Online อย่างไรให้เข้าถึงกลุ่ม Target ได้มากที่สุด  ซึ่งทั้งนี้อาจจะมีการแจกของรางวัล, การเล่นเกมส์ หรือ การทำโฆษณา แบบ Viral

Competitor คู่แข่งเราคือใคร ?  เช่นลักษณะคู่แข่งของทางเรา การเก็บข้อมูล การทำวิจัย อื่น ๆ

1.3.  Corporate Information : ลักษณะของธุรกิจประเภทอะไร , พฤติกรรมลูกค้าที่ซื้อสินค้า, ปัญหาของ Business ที่อยากได้ Online เข้าไปช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน Flow การทำงานภายในบางส่วน, ทีมงานในการทำงาน เพื่อให้ทาง Agency ตีโจทย์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นแล้วควรจะมี  Database Existing ฐาน Database เดิม การเก็บข้อมูล การทำการตลาดแบบ Off line ที่เคยทำอยู่ปัจจุบันโดยการเล่าให้ทาง Agency ฟัง

1.4. Brand Personal ภายใต้ Brand Personal แล้ว มามองตัวตนว่า Brand เรานั้นคือผู้ชาย ผู้หญิง อายุ ประมาณเท่าไหร่ในสายตาของลูกค้า ที่จะประเมินให้ Agency ฟัง

1.5.  Channel To Promote สื่อที่ลูกค้าเคยใช้อยู่แล้ว /คำพูด หรือ การเน้นย้ำของ Brand ที่ต้องการให้สื่อ / Corporate CI ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ในโลก Off-line ทั้งนี้เพื่อการวางแผนสื่อ Online ให้อิงคำพูดหรือ Branding ไปในแนวทางเดียวกัน

1.6. Key Message ในการสื่อออกไป รับได้มากน้อยขนาดไหน สำหรับการนำมาเล่นกับ Branding ข้อจำกัด ข้อกฏหมาย อื่น ๆ

1.7.  Customer Support ทีมงานที่มี ในการ Support ของโครงการมีจำนวนมากน้อยขนาดไหน

1.8. Budget งบประมาณในการดำเนินการ ควรวางไว้คร่าว ๆ เพื่อให้ทาง Agency ตีประเมินงาน

1.9.  Time Frame ระยะเวลาในการทำงาน หรือ ต้องการให้ campaign ออกมาในการนำเสนอส่วนใดส่วนหนึ่งในโลก Online

การได้ข้อมูลทั้ง 9 ข้อนั้น จริง ๆ จะมีมากกว่านั้นในเบื้องต้น เพื่อนำมาในการคิด Strategic Planing ในการตอบโจทย์ Objective ที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นการร่นระยะเวลาทำงานให้รวดเร็วขึ้น สำหรับลูกค้า และ Agency อย่างน้อย Column นี้จะช่วยให้คนที่จะปรับตัวเข้าสู่โลก online มองงานได้ชัดเจนขึ้น

Webmaster
Anantachai ittiworapong

Related Posts

2 thoughts on “Requirement ความต้องการที่ไม่เป็นรูปธรรม ทำไงดี ?

  1. ขอบคุณมากครับ น่าติดตามมากเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *