ประชาสัมพันธ์งาน Go Online ธุรกิจไทย กับ SME ตีแตกกลยุทธ์ online

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้มีรางวัลให้สำหรับ กิจกรรมบน Website ติดตามกันได้ http://seminar.roi.in.th/ksme/goonline/

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *