ประชาสัมพันธ์งาน Go Online ธุรกิจไทย กับ SME ตีแตกกลยุทธ์ online

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้มีรางวัลให้สำหรับ กิจกรรมบน Website ติดตามกันได้ http://seminar.roi.in.th/ksme/goonline/

Read More

Video Online Streaming บริการถ่ายทอดสดด้วยระบบ Internet

บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet  Video Streaming Online  เหมาะสำหรับการจัดสัมมนา (Video Streaming Event) /การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Video Streaming Seminar) /Video Streaming ในการเปิดตัวสินค้า หรือในการใช้งานถ่ายทอดประสบการณ์สินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/การรับรองในการประชุมรองรับคนเข้าดูด้วยระบบเปิด หรือ ระบบปิด (ใส่ user name)

Read More

Face book Marketing Strategies

Social Media 2.0 ในการตลาด online Face book จะเป็นการผลักดันมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงหากลุ่ม Target ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุด รวมถึงสามารถมีเพื่อนและ Fan page ในตัว Brand ยี่ห้อสินค้านั้น ๆ คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะสร้าง Brand Awareness และ Lead Target

Read More