เมื่อ Video interactive เข้ามามีบทบาทกับการทำ Media Online

zombie_Video Interactive
zombie_Video Interactive

จาก Viral Video Interactive ในการมีส่วนร่วมกับการเล่มเกมส์โดยให้ ผู้ชมเป็นคนเลือกแนวทางของวีดีโอว่าจะไปในแนวทางไหน หลังจากดู Video เสร็จอย่างของ Pizza แห่งหนึ่งในต่างประเทศ สร้างการเข้าชมมากกว่า 4.2 ล้าน Views ใน You tube มาวันนี้แนวทางการทำ Video แบบ Interactive ก็ได้มาเห็นในโฆษณาของประเทศไทย

ford _choose my ride
ford _choose my ride

http://www.choosemyridemovie.com/#/home

Agency ในการทำ Video นี้ ถือว่าใช้ตัวละคร เข้ามาในให้ผู้ชมใน Website นี้ติดตามและ เลือก ทางเลือกว่า ตัวละครนั้นจะใช้ทิศทางไหน โดยแทรกสินค้า “โฆษณา ในตัวสินค้าแบบ เฉพาะเจาะจงได้เลย ” อีกทั้งยัง Engagement กับ Face book เป็นทางเลือกให้มามีส่วนร่วมกับ โฆษณาตัวนี้

ford_ เข้าถึงโฆษณาสินค้า เล่นเกมส์ไปด้วย
ford_ เข้าถึงโฆษณาสินค้า เล่นเกมส์ไปด้วย

บทสรุปสำหรับแนว IDEA นี้

1. ตอบโจทย์กับ Group Target
2. ใช้ Interactive ในรูปแบบ Video
3. Engagement กับ Social network
4. สร้าง Brand Awareness ได้เป็นอย่างดี
5. น่าจะได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต กับสินค้า เพื่อให้เกิดการซื้อ

Webmaster :
นายอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Senior Sales Manager
Tarad Solution Co.,Ltd.
Tel : 0866188111
Emails address : anantachai@taradsolution.com

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *