ระบบ Support ที่มาช่วยทางด้าน CSR

ระบบ Support ที่มาช่วยทางด้าน CSR

อุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554 โดยส่วนตัวกระทบไป บ้านครอบครัวพี่น้อง 3 หลัง กับเพื่อน ๆ บ้านอีกหลากหลายครอบครัว ซึ่งถ้าน้ำลดแล้วการซ่อมแซมบ้าน หรือการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆที่โดนน้ำท่วมไปนั้น ต้องซื้อใหม่หรือว่าซ่อมแซม อุปกรณ์บางส่วนที่ยังสามารถเอากลับมาใช้งานได้ แต่ในส่วนของ Brand สินค้าต่าง ๆ ถ้าจะให้เข้าถึงผู้บริโภคจริง ๆ ทางเลือกที่จะทำให้ผู้บริโภค มีความจดจำใน Brand สินค้าได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้คือขอให้ทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเถิด

ในช่วงหลังน้ำลดนั้น Brand หรือ บริษัท ฯใดเกียวข้องกับชีวิตประจำวันที่คนโดนน้ำท่วมกระทบ อยากจะขอให้ Brand สินค้า

1. สินค้าที่เกี่ยวกับ วัสดุก่อสร้าง หรือ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดราคาสำหรับ ผู้ประสบอุทกภัยบ้างน่าจะดี
(ขอให้ทำกันหลาย ๆ Brand ในช่วงหลังน้ำลด) ลูกค้าจำนวนมากยังไงก็ต้องซื้อสินค้าไปแทนของเก่าที่เสียหายไป

2. เงินบริจาคจากหน่วยงานใด ที่ได้มา Brand สินค้าใด มีศักยภาพ เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือจะเป็น ทางด้านสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น บริษัท SCG , Big C , Makro , หรือ อื่น ๆ  จัดทำระบบ E-commerce ขึ้นมา เอาสินค้าของตัวเองขึ้นมา แล้วรับบริจาค เป็นชุด ๆ เป็น Lot เพื่อมอบให้กับชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่โดนกระทบจากน้ำท่วม น่าจะเป็นผลดี

ifund_Brand CSR

ifund_Brand CSR

Ifund.in.th เป็นระบบหนึ่งของทาง Tarad solution.com ที่ได้ทำระบบ บริจาคขึ้นมา โดยสามารถรองรับการช่วยบริจาคไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Visa Card / Master Card เพียงแต่ รอ Brand สินค้า ที่เข้ามาร่วมต่อเชื่อม เพื่อจะจัดสินค้าราคาพิเศษ ในการมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยเป็นพื้นที่ชุมชน ที่มีผลกระทบโดนน้ำท่วม  ติดต่อโดยตรงมายังผมก็ได้ 0866188111

3. การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในเรื่องการเดินทาง จากที่พบเจอมา เดินทางด้วยรถทหาร นั้น หลาย ๆ Brand เริ่มเช่ารถ 10 ล้อ มาคอยรับส่งผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถเล็กได้ ไม่ว่าจะเป็น เมืองไทยประกันชีวิต / AIS / หรือ SCB หลาย ๆคนรวมถืงผมที่โดยสารด้วยขอบคุณหลาย ๆ Brand นี่เป็นอย่างยิ่ง โดยสารช่วงน้ำท่วม ต้องขอบคุณ รถทหาร เป็นอย่างยิ่ง  blog  http://myblog.idea2mobile.com/?p=1212

4. การแจกของ หรือ เงินช่วยเหลือ เช่น คุณ ตัน อิชิตัน ทำให้ผมเองประทับใจมาก ซึ่งทุกคนหลังน้ำลดจะอุดหนุนสินค้าแกก่อน ถ้ามีทางเลือก
http://myblog.idea2mobile.com/?p=1164

ขอพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งให้ทุก ๆ คนผ่านอุทกภัยนี้ไปพร้อม ๆ กัน

Webmaster

อนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Tarad solution co.,ltd
0866188111

Comments

comments