มอง Model Affiliate จาก Online ทำการตลาดสู่ off-line ในงาน ไทยเที่ยวไทย

hotelguidethailand
hotelsguidethailand

จาก Model ธุรกิจที่เรารู้จักในส่วนของ Affiliate หรือการตลาดนายหน้า กินส่วนต่างโดยไม่ต้องลงทุนด้านสินค้าและบริการ ในโลก Online ที่โด่งดัง ที่เรารู้จักจะเป็น Agoda.com หรือ hotelsguidethailan.com เป็นธุรกิจหาห้องพัก โรงแรม ราคาถูกกว่าเราเช่าเอง โดยสามารถซื้อ Voucher หรือ จองซื้อได้ผ่านระบบ Payment Gateway ที่รองรับด้วย Visa card Master Card ได้ทันที

ทำอย่างไร ให้  Website นั้น เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น ? (ถ้าผมเป็นเจ้าของ Website)

ในแง่ทฤษฏีการเข้าถึงกลุ่มคนที่ทำให้  Website นั้นให้มีการใช้งานได้แพร่หลาย แข่งขันกับตลาดคนอื่น ๆ ได้ และ ที่สำคัญให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ คงหนีไม่พ้นคือการออกงานแสดงบูธ (off-line) เท่าที่ผ่านมายังไม่เห็นในการลงตลาด off-line และจนมากระทั่งในงานไทยเที่ยวไทยที่ผ่านมาก็ได้เห็น การตลาดแบบ off-line ของ Website ดังกล่าว

marketing บน Online ทำให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น ต้องมาทำ Off-line
marketing บน Online ทำให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น ต้องมาทำ Off-line

การแสดง Display ของ Website ดังกล่าว ผมให้ 10 เต็ม 10 นะครับ เข้าใจทำสิ่งที่ยาก ๆ ให้เป็นสิ่งที่ง่าย ๆ สามารถเลือกและชำระที่หน้า Counter ได้ทันที สร้างการรับรู้ได้ทันทีสำหรับ Brand ดังกล่าว

ความสนใจมาก ตลาดตอบโจทย์
ความสนใจมาก ตลาดตอบโจทย์

ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กับ บูธ ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ส่วนตัวผมชอบการคิด Model งานแบบนี้ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายดี ขอเก็บตกสัปดาห์งานไทยเที่ยวไทย กับ ธุรกิจบน Online มาเน้นการตลาดแบบ off -line เพื่อสร้างการรรับรู้เกี่ยวกับ Website นี้

Webmaster
Anantachai Ittiworapong

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *