Mock up Design แบบไหนที่จะตอบโจทย์ลูกค้า

mockup_design ตอบโจทย์ลูกค้า
mockup_design ตอบโจทย์ลูกค้า

ไม่ได้เข้ามา update งานใน blog ตัวเองร่วมสัปดาห์ เพราะงานเข้าช่วงนี้หลากหลายตัว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารับงานแข่งประกวดแนวคิด Strategy /ราคา / Design  รวมถึง ลูกค้าที่รับมาแล้ว งานต่อไปหลังจากรับ Requirement คือการ Mock up Design ตาม Strategy ที่ได้คิดไว้ตามแผน ปัญหาคือการสื่อสารกับทางลูกค้า ใน แนว Creative ที่ลูกค้าต้องการ กับ Design Graphic ที่จะออกแบบให้

web-design-mockup ให้ลูกค้าพอใจ
web-design-mockup ให้ลูกค้าพอใจ

ปัญหาหลักใหญ่ของการออกแบบ Website คือ การ Design ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ลูกค้าพอใจกับอารมย์ของภาพที่นำเสนอออกไป ภาพหลาย ๆ ภาพ ที่ให้ลูกค้าดู บางทีต้องทำใหม่ บางทีต้องแก้ไข บางทีก็ใช้ได้ บางทีก็ต้องถกเถึยงกันพอสมควร

ส่วนตัวคือไม่ได้จบมาทางด้าน Design  Graphic ไม่รู้เลยว่า เขาออกแบบจากอะไร จากประสบการณ์ทำบ่อย ๆ แก้บ่อย จาก Requirement ที่รับมา Brief ให้กับทาง Design รวมถึง พา Design ไปรับงานจากลูกค้าโดยตรง เราโชคดีที่ได้รับความรู้จาก Creative Director ที่เคยสอนงานเราไว้ สรุปง่าย ๆ ที่ design คุยกันดังนี้

Character (ตัวละคร)

เปรียบ Website ตัวเองแล้วเหมือนตัวละครใคร
เปรียบ Website ตัวเองแล้วเหมือนตัวละครใคร

มันสำคัญอย่างใรกับตัวละครถ้าเปรียบเทียบกับบริษัท ฯ ลูกค้า ถ้าสินค้าของเราเป็น Fashion เน้นเจาะกลุ่มตลาด วัยรุ่น  website นั้นแนวทางอ้างอิงในการ Design จะไปในทางเกาหลี ใส ๆ จิตวิทยาของวัยรุ่นจะชอบอะไรที่มี แสง เส้น ตัวอักษรที่เน้นเฉพาะกลุ่ม ฉูดฉาดทำนองเดียวกัน ถ้า Website เราเน้นแบบ corporate แนวทางแบบนี้คงไม่ผ่านแน่ ถ้ามีการ Design ออกไป

ประเด็นนี้จะเถึยงกันกับลูกค้าบ่อย ๆ คือ ลูกค้าไม่ชอบ แต่มันไปตรงกับกลุ่ม target กลุ่มเป้าหมายที่กำลังสื่อออกไป ตรงนี้คือ ศาสตร์ที่จะต้องเอาจิตวิทยาของการใช้ Website ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเห็นภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ประเด็นต่อมา คือ Corporate ID แบนด์ลูกค้าสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นสี ตัว อักษร รายละเอียด Footer / Header ต้องให้ความสำคัญเสมอในการออกแบบโครงสร้างของ Design ขาดจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้

นี่คือประสบการณ์จาก 2 สัปดาห์ที่หายไป เพราะเก็บประสบการณ์จากการ research และ เข้าไปนำเสนองานจริง

Webmaster
Anantachai Ittiworapong
0866188111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *