เก็บตก : ความรู้บางช่วงบางตอนจากงาน สัมนา BrandAge Create Value ด้วย Contents Management

งานสัมนา BrandAge Create Value ด้วย Contents Management
งานสัมนา BrandAge Create Value ด้วย Contents Management

เป็นการไปสัมนาของ Brand Age ครั้งนี้ ก็ถือว่าน่าจะครั้งที่ 3 ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหตุผลที่ไปงานนี้โดยเฉพาะ คือ อยากไปฟังแนวคิดของอาจารย์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล จริง ๆ ก่อนหน้านั้นผมเคยทำงานในกลุ่ม ADV หรือกลุ่ม ชินวัตร นโยบายในการวางแผนจากส่วนงานบริหารก็จะมาจากทางแกเป็นหลัก ตอนนี้เปลี่ยนงานแล้ว ก็เลยไปฟังหัวข้อนี้ ไม่ผิดหวังครับ สำหรับ แนวคิดของอาจารย์ที่ให้ความสำคัญในรูปแบบของ Contents Value Added  (การใช้ contents ที่ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้าชัดเจนครับ กับมุมมอง Creativity + Innovations จะได้ Contents ที่ต่อยอดในอนาคตได้)

มุมมองจากอาจารย์ช่วงแรก เข้ามาสรุปนะครับ (ขอเป็นความเข้าใจส่วนตัวไม่เอาหลักวิชาการเข้ามาเขียน)

1. อาจารย์ มองขาดเรื่อง Device ในการเข้าถึง contents (ภาพ,เสียง,วีดีโอ,หรือ การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ) Device ในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์มือถือ, ดาวเทียม,ช่องทางทาง Internet ,เคเบิลทีวี มีความสำคัญมาก การทำ Contents ดี ๆ ป้อนให้กับ Device ต่าง ๆ เป็นช่องทาง Commercial ที่สามารถทำเงินได้

2. Contents ที่ดี คือ contents ที่ต่อยอดได้ Creativity คือ การนำในสิ่งที่แตกต่างกันมารวมกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า กับสิ่งที่นำมา ซึ่งมันจะไปสู่นวัตกรรมใหม่ (หรือ Innovations)

3. คนทุกคนมี Creativity แต่ไปติดที่กำแพง หลาย ๆ อย่าง ทำให้ ไม่มีเนื้อหา หรือ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา

4. การศึกษาบทเรียน ในโลก MBA มันคือหลักสูตรที่ล้าหลัง ทุกอย่างต้องมีการปรับตัว

5.  การมองผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือทำการตลาดแบบ เอา Inside Marketing เป็นหลัก จะเป็นการทำการตลาดที่ คิดว่า ไม่น่าจะใช่ จริง ๆ ควรทำการตลาดแบบ outside Marketing ที่คิดว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรมาทำการตลาดเพื่อจะเป็น commercial ในอนาคต

6. โลกของ Digital Online ทุกบริษัท ฯ ควรจะมีการปรับตัวเข้าสู่ใน Mode นี้ แม้แต่ Yellow Page สมุดหน้าเหลือที่เป็น CEO อยู่ก็เข้าสู่โลก Digital แบบเต็มตัว

การฟังสัมนาครั้งนี้ จดจากการทำความเข้าใจ ไม่ได้จดใส่กระดาษและปากกา เอามาเป็นมุมมองในการต่อยอดที่มีประโยชน์ ในการทำแผน (ซึ่งจริง ๆ ผมเองก็ชอบประสบการณ์มากกว่าวิชาการ) ในการจะมีแนวคิดกับการทำอะไรใหม่ ๆ ต่อไป (ช่วงที่ 2 – ช่วงที่ 3 กลับ office ก่อน เพราะงานเข้า ใน ห้องสัมนาใช้ Internet ค่อนข้างลำบาก เลยทำให้ต้องกลับมา Clear งานก่อน)

Webmaster
Anantachai ittiworapong
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *