ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

                                                                                          ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

มูลค่าสื่อโฆษณา

                                                                                                    มูลค่าสื่อโฆษณา

 

10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด

                                                                              10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด

พฤติกรรมคนดูทีวี

                                                                                    พฤติกรรมคนดูทีวี

webmaster

Anantachai ittiworapong

Comments

comments