งบโฆษณา ครึ่งปีหลัง 2559 (เก็บตัวเลขไว้ทำ Report)

งบโฆษณา ครึ่งปีหลัง 2559 (เก็บตัวเลขไว้ทำ Report)

ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559
                                                                                          ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

มูลค่าสื่อโฆษณา
                                                                                                    มูลค่าสื่อโฆษณา

 

10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด
                                                                              10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด
พฤติกรรมคนดูทีวี
                                                                                    พฤติกรรมคนดูทีวี

webmaster

Anantachai ittiworapong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *