5 Trends Social Media for 2021

เหลือเวลาไม่ถึง 50 วันก็จะผ่านปี 2020 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น คงหนีไมพ้นโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับ  Covid-19 เราได้เห็นการเสพสื่อต่าง ๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal,Social Distanct, การใส่หน้ากาก หรือพฤติกรรมอื่น ๆที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาด ซึ่ง Social Media เป็นส่วนนึงในการรับข่าวสารการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตปัจจุบันไปแล้ว มุมมองทางการตลาดสำหรับ Social Media  ในการรับสื่อต่าง ๆ ของผู้บริโภคในปี 2021 ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะมีอะไรบ้าง ?

5 Trends Social Media ในปี 2021 เพื่อกระตุ้น Content ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมมากขึ้น 

Social Media Trends #1: Content เนื้อหาสั้นกระชับได้ใจความ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

ในแต่ละวันจะมีข้อมูลข่าวสารเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่าพฤติกรรมคนจะจำได้ การทำเนื้อหาให้สั้นกระชับได้ใจความ จะทำให้ผู้บริโภคสนใจ สิ่งนี้เห็นได้ชัดจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในผู้ใช้งานประจำวันของ Instagram Stories และ Snapchat ในตารางด้านล่าง

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

แนวโน้ม Content ที่สั้นได้ใจความถูกเตรียมการไว้แล้วสำหรับนักการตลาด 64% ซึ่งจะนำ Instagram Stories ไปใส่ในกลยุทธ์ของการทำโฆษณาในแผนล่วงหน้าที่จะทำแล้ว

การศึกษาเพิ่มเติม สำหรับแบรนด์ที่ทำ Instragram Stories โดยโพสข้อความเพียง 7 ข้อความต่อเดือน โดยจะโพสทุก ๆ 4 วัน ค้นพบว่าแบรนด์มีผู้ติดตามเพิ่มเติมมากกว่า 100,000 คน ซึ่งมากกว่า การโพสทุก ๆ 2 วัน ซึ่งมีผู้ติดตามอย่างน้อยเพียง 10,000 คน พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

Social Media Trends #2: ความโดดเด่นของแพลตฟอร์มโซเชียล ที่มึจุดเด่นเฉพาะตัว จะโดดเด่นขึ้น เช่น TikTok และ Interest มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

     Social network  ยังครองใจเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็น Facebook และ Facebook Messenger   ที่ครองใจในการใช้งานของผู้บริโภคมากที่สุด

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

การเติบโตในการใช้งานของคนไทย แอปพลิเคชั่น TikTok และ Pinterest แนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น แซงหน้า LinkedIn แล้ว

การทำ Content เนื้อหา และโฆษณา ใน Application แบบเฉพาะเจาะจงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021


Social Media Trends #3: – Instagram เริ่มกำจัด Likes ที่ปลอมแปลง

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

จำนวนผู้ติดตาม IG ลดลงมากกว่า 1 ล้านคน ในปี 2020 เป็นผลมากจากการปรับระบบภายในของ Instagram ที่ต้องการนำ Likes ปลอมออกไป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการลงโฆษณาให้กับ Brand ที่มองทางเลือกของการลงโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในปี 2021 นั้นแพลตฟอร์มนี้จะมีโอกาสทางเลือกให้ Brand ตัดสินใจมาลงโฆษณาเพิ่มเติมมากขึ้น

Social Media Trends #4: Social Commerce จะขยายตัวมากขึ้น

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

การขยายความสามารถในการซื้อสินค้าบริการภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter และ LINE เนื่องจากหลายธุรกิจทำการตลาดบนแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ละแพลตฟอร์มจึงทำการพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มนั้นๆ เราจะเห็นได้ว่าการเติบโตที่เพิ่มขึั้นของ ร้านค้าต่าง ๆ ใน Social Commerce มีอัตราที่สูงขึ้นโดยตลอด

Social Media Trends #5: Video Content จะดึงดูดให้คนมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น Contents Video ที่สร้างจาก TikTok หรือ Instagram Stories หรือ Video Contents ที่มีเนื้อหายาวมากไปเลย จะทำให้คนมีส่วนร่วมและสนใจต่อเนื้อหาที่กำลังนำเสนอ

5 Trends Social Media for 2021
5 Trends Social Media for 2021

จากการศึกษาของ Cisco ภายในปี 2565 พบว่า 82% ของเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาวิดีโอ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักการตลาด หรือ Brand สินค้า ควรจะเริ่มจะทำ Video content เป็นการโปรโมทแทนเนื้อหาข้อความและรูปภาพแบบเดิม

หวังว่า 5 Trends Social Media Trends for 2021 น่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยวางแผนสำหรับนักการตลาดออนไลน์

Source : https://influencermarketinghub.com/social-media-trends/
Source : Statista
Source : Socialinsider
Source : Hoosuite
Source images : https://miro.medium.com/max/3084/1*Z-KqMiG5V83ElHC9MkRu1w.png
Source : https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-741490.html

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *