ประสบความสำเร็จ ปลูกจิตสำนึก กับโครงการอาสามาแชร์

โครงการอาสามาแชร์
โครงการอาสามาแชร์

โครงการอาสามาแชร์ เป็นการตอบแทน ผู้ที่มีใจเป็นจิตอาสาสำหรับ อาสาตั้งกล่องนม อาสาเก็บกล่องนม อาสา ฯ อื่น ๆ โดยนำกล่องนม นำมาริไซค์เคิล ทำเป็นหลังคาเขียวในโครงการเพื่อนพึ่งภายามยาม องค์โสม ฯ เพื่อเป็นการตอบแทนกับอาสาทุกท่านกลุ่มอาสาได้มาพบปะ เจอกัน ณ central world ชั้น 2 โดยแต่ละคนที่มาก็นำกล่องนม โดยแกะ ล้าง เก็บ อย่างดี นำมาให้กับโครงการ ในงานมีอะไรบ้าง

กิจกรรมในงานอาสามาแชร์
กิจกรรมในงานอาสามาแชร์

เวทีสำหร้บกิจกรรม รวมถึง บริเวณรอบ ๆ ถูกออกแบบให้ น่าเข้าเยี่ยมชม มี บูธ ลงทะเบียนสำหรับ อาสาใหม่ / บูธ สำหรับการสาธิต แกะ ล้างเก็บ กล่องนม และ ก็ กิจกรรมร่วมสนุกกับ อาสาทีมารวมตัวกันวันนี้

กิจกรรมอาสามาแชร์
กิจกรรมอาสามาแชร์

อาสาทั้งหมดส่วนใหญ่จะนำกล่องนมมาบริจาคทำหลังคาเขียว ที่มีปริมาณ เยอะมากในงานนี้น่าจะได้หลังคาเขียวมากกว่า 100 แผ่น

กล่องนมที่นำมาในวันงาน
กล่องนมที่นำมาในวันงาน

นอกจากนั้นแล้วยังได้พบอาสา ต่างจังหวัดตัวจริง พระแดง จากจังหวัดกาฬสินธ์ รองเจ้าอาวาส ที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักโลก รักสิ่งแวดล้อม

รวมผู้นำอาสา
รวมผู้นำอาสา

หลังจากจบงานนี้แล้ว อาสาทุกคน อยากจะให้มีการจัดงานนี้อีก ซึ่งทางทีมงานที่เราไปร่วมในการจัดทำ เล่นเกมส์ ผ่าน social Network ต่าง ๆ รวมถึงจุดลงทะเบียน ทำให้ได้รับคำชมจากลูกค้าสามารถปลูกฝังอาสาให้มีใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ เป็นการประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำกิจกรรมครั้งนี้

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *