Strategic planning

Online Strategic Planning
Online Strategic Planning
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ Strategic Planning สำหรับการต่อยอดในธุรกิจและสินค้าและบริการเราคำนึงถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค บวกกับ เทคโนโลยีของ Social Network ผสมผสานกันให้เกิด Gimmic ในการคิดตอบโจทย์ของการนำเสนอ เพื่อให้เกิดผล Success คือการผลักดันยอดขายให้เกิดสูงสุดรวมถึงสร้าง ฺBrand Awareness ของสินค้าและบริการ

การวางแผนสื่อ
การวางแผนสื่อ
Tool เครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบโจทย์กับกับสินค้าและบริการ

What =   สินค้าอะไร  / กลุ่ม Target ที่ต้องการเจาะ /

Where = สื่อที่ต้องการจะ Promote / Banner  / Youtube / Face book / Microsite / Blog / etc

When =  ช่วงเวลาทำงาน / เลิกงาน  / วันหยุด

Why  =   เหตุผลทำไมต้องใช้สินค้าเรา / ทำไมต้องเป็นเรา

How  =   Gimmic เราจะทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จที่ KPI ตั้งไว้

กลยุทธ์ที่เราวางแผนสื่อให้ลูกค้า จะ Luanch ไปแนวทางเดียวกับการตลาดขององค์กร คือทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
Offline หรือ Online การหารือร่วมกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อเป้าหมายคือ Growth Sales

เรามี Case Study ต่าง ๆ ของลูกค้าเราให้ศึกษามากมายใน Website นี้ หรือต้องการหารือรายละเอียดสามารถติดต่อได้
ตาม Contact us ที่ให้ไว้ หรือ Emails มาที่  anantachai@idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *