News Topic update Blog.
งบโฆษณา ครึ่งปีหลัง 2559 (เก็บตัวเลขไว้ทำ Report)
ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

งบโฆษณา ครึ่งปีหลัง 2559 (เก็บตัวเลขไว้ทำ Report)

  webmaster Anantachai ittiworapong Comments comments

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0
ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

                                                                                          ตัวเลขสื่อโฆษณาครึ่งปี 2559

มูลค่าสื่อโฆษณา

                                                                                                    มูลค่าสื่อโฆษณา

 

10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด

                                                                              10 บจ ลงโฆษณามากที่สุด

พฤติกรรมคนดูทีวี

                                                                                    พฤติกรรมคนดูทีวี

webmaster

Anantachai ittiworapong

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top