True Move

truemove
truemove
ต่อยอดทางการตลาดเครือข่าย 3 G ที่มีเครือข่ายมากกว่า 17,000 จุดทั่วประเทศไทย รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านสินค้าและบริการของ True Move ทั้งนี้ขอจำแนก Service ของ True ที่ให้บริการมีดังนี้

facebook true3G
facebook true3G
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/#!/TrueMove3G

twitter_3g
twitter_3g
http://twitter.com/mytruemove
นอกจากนี้เรายังรับผิดชอบในส่วนของ Product True Move หลากหลายตัว โดยจะ Update เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *