พัฒนาระบบ Website สมัครงานให้ MFEC

mfec public company limited
mfec public company limited

ระบบสมัครงาน Job applications เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้วที่เราพัฒนาและส่งมอบให้กับทาง MFEC PUBLIC CO.,LTD.  ปัจจุบันลูกค้ายังคงใช้งานอยู่ ซึ่ง Feedback หลังจากที่คุยกับ HR อยู่ใน เกณฑ์ที่ใช้งานง่ายและทำงานได้ดี มาดู System Architecture ในระบบทำงาน
อะไรได้บ้างตอนนำเสนอให้ลูกค้า

จัดทำ Website สมัครงานให้ MFEC
จัดทำ Website สมัครงานให้ MFEC

จาก systems ทั่วไประบบสมัครงานแบบ Fill Form ธรรมดาคิดว่ารูปแบบนี้ง่ายเกินไปในการทำงานซึ่งลูกค้านั้นเอง เป็นบริษัท ฯ พัฒนา Software CMMI ระดับ 3 จึงต้องมี Requirement ที่มากกว่า Website สมัครงานธรรมดา

Feature หลัก ๆ ที่ต้องทำงานได้เป็นดังนี้

No feature complete Remark
1 Support ภาษาอังกฤษ / Support Thai Eng
2 Log In (candidate) / สมัครสมาชิกด้วย Username Emails address มีระบบป้องกันการลืม Password
3 Input Inform resume
3.1. Personal Information / มี functions ตรวจสอบ Check ID / Passport เช็คหมายเลขบัตรประชาชน ซ้ำกัน
/ กรอกข้อมูลรวมถึงแนบ files resume / รูปภาพ / files word, Excel , Pdf , Transcript
/ กรอกข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร emails
3.2. Education Information / กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ ระดับการศึกษา / สถาบัน / มหาวิทยาลัย / วันที่จบ / GPA
3.3. Work Experience / กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ประวัติการทำงานย้อนหลัง จน ถึง ปัจจุบัน
3.4. Personal Skills and Talents / ความสามารถทางด้านภาษา
/ ความสามารถทางด้าน Computer /Programming / Database / Network / Os system
/ ความสามารถทางด้านการพิมพ์
3.5. Additional Personal Information / ความสามารถทางการขับรถ / ใบขับขี่
/ อื่น ๆ ที่ต้องการสอบถาม
/ อ้างอิง ติตต่อกรณีเร่งด่วน
/ กฏข้อบังคับของทางบริษัท
Back office
4 Manage User / สร้าง Users ในการใช้งานพร้อมกำหนด Permission ได้/แก้ไข password อื่น ๆ ได้
5 Manage Job Available / สร้าง ตำแหน่งงานว่าง พร้อมประกาศงานได้ทันที (ไม่มีระบบ ตั้งเวลา)
/ เมื่อได้ตำแหน่งแล้ว ปิด ตำแหน่งงานได้
6 Manage Resume / ตั้ง Type ได้ กับผู้สมัครงาน blacklist / New Applicants / Shortlisted/ Low Priority
7 Search Resume / Search ได้ตาม ตำแหน่งงาน / วุฒิการศึกษา / ประสบการณ์ทำงาน / เงินเดือน
/ เพศ / จังหวัด / Gpa / Keyword
Search หาตามมหาวิทยาลัย ต้องทำเพิ่ม
8 Manage Branch / สร้างสาขาเองได้
9 Manage Positon / สร้างตำแหน่งงานเองได้
10 Manage Province / สร้างเพิ่มจังหวัด หรือ ประเทศ อื่น ๆ ได้
11 Interview Schedule / สร้างตารางการนัดสัมภาษณ์งานได้
12 Report / Report by University / work Experience / education / Gpax / age / report
HR KPI / Media / Employment / export by Excel
13 Emails to Job Seeker / ส่ง Emails ให้ Jobs Seeker ได้
14 Emails to Manager / ส่ง Emails ให้ Manager ได้
15 other Feature / Compare Resume ได้
Matching Resume

ที่เด่นไปกว่านั้น สามารถใช้ Back office จองห้องประชุมในการสัมภาษณ์งาน Candidate รวมถึงให้ Back list ให้คะแนนได้ผ่าน realtime

ผู้สมัครงานบางส่วนที่คุณสมบัติใกล้เคียงแต่ยังไม่เปิดรับเข้าทำงานในตอนนี้ เมื่อบริษัท ฯ เปิดตำแหน่งงานใหม่ขึ้นมาสามารถใช้ Tool ในระบบ
Back office ส่ง emails offer งานได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาได้อย่างสูงเด็ดกว่านั้นสามารถประเมินบุคคลิกภาพของผู้สมัครงานได้ผ่าน หน้า Website ได้ทันที

Feature การใช้งานยังมีอีกหลายหลายสำหรับ Website สมัครงานที่ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาที่บอกได้คำเดียวว่า Website แพง ๆ ไม่มีให้ในการใช้งาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอยากทดลองใช้
นายอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Idea2mobile.com
Tel : 0866188111
Emails address : anantachai@idea2mobile.com

One thought on “พัฒนาระบบ Website สมัครงานให้ MFEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *