Strategic กลุ่ม Insurance (ประกันภัย) ในปี 2555

strategic insurance กลุ่มประกันภัย
strategic insurance กลุ่มประกันภัย

เป็นงานสุดท้าย สำหรับการทำงานในองค์กร ของ Tarad Solution ที่ได้ทำการบ้านในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ว่าจะปรับตัวอย่างไรในปี 2555 เพราะเป็น Requirement ที่ต้องไปเสนอให้ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเอง เขาก็ต้องแข่งขันกันในธุรกิจประกันภัย  โจทย์ของธุรกิจประกันภัย คือ ทำอย่างไรให้ Website มีรายได้จากการขายประกันภัย มากขึ้น รวมถึงสร้าง Branding เป็นที่รู้จักในโลก Online นี่คือโจทย์ของงานสุดท้ายสำหรับผม

ตั้งสติมองในฝั่งเราเป็นลูกค้า โดยไม่ต้องสนใจว่าบริษัทประกันภัยว่าเขาจะคิดอย่างไร ผมจับ Case Study มา 4 บริษัทกลุ่มธุรกิจประกันภัยประกอบไปด้วย 1.ทิพยประกันภัย  2.เทเวศน์ประกันภัย 3.ธนชาติประกันภัย 4.กรุงเทพประกันภัย มาเป็นตัวอย่างของการทำโจทย์ในครั้งนี้ เริ่มอย่างไรดี ส่วนผมถ้าผมจะคิดซื้อประกันภัย บริษัทใด บริษัท หนึ่ง อย่างน้อยมันต้องตอบโจทย์  5W1H( Who /What /Where/When/Why/How) ได้

ตอบโจทย์ทั้งหมดว่าผม อยากเลือก ซื้อประกันภัย ที่ใดที่หนึ่ง
ตอบโจทย์ทั้งหมดว่าผม อยากเลือก ซื้อประกันภัย ที่ใดที่หนึ่ง

กลุ่มประกันภัย Product คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย ตามสินทรัพย์ ที่ตัวเองถือครองกรณีเกิดความเสียหายในอนาคตที่เราป้องกันไม่ได้ ถามว่า ถ้าจะเลือกซื้อประกันภัยที่ใดที่หนึ่ง ต้องตอบให้ได้ทุกข้อ คือ “ความเชื่อ”,”ความมั่นใจ”,”คนแนะนำ”,”ความรับผิดชอบ”,”คนดูแล”,”คนเข้าใจ” ฯลฯ ยิ่งตอบโจทย์ได้มากเท่าไหร่คือ การตอบสนองกับลูกค้าได้มากที่สุดสำหรับ Product ดังกล่าว

ก่อนลงกลยุทธ์เชิงลึก มาดูกลุ่มตัวอย่าง Case Study ของกลุ่มประกันภัยที่เลือกมาก่อน

ทิพยประกันภัย
ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย แบ่งออกมาเป็น 2 มุมมองในการนำเสนอบน Website โดย Page (contents Privilege) รูปด้านขวา แยกออกมาเป็น contents/Knowledge/ Activity / New/Trust และ E-commerce  ส่วนรูปภาพด้านซ้ายเป็นการจัด Page สำหรับ Customer Care ไว้
กลุ่ม Target ของลูกค้า ทิพยประกันภัย

Taget Group insurance
Target Group insurance

การบ้านของกลุ่มประกันภัยจะทำคล้าย ๆ กันคือดู Positioning ของ Website ว่าทำมาเพื่ออะไร ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแนวไหน ตรงกลุ่ม Target หรือไม่ ที่สำคัญ update มากน้อยขนาดไหน

insurance4 Group
insurance4 Group

ผมข้ามอีก 3 กลุ่มไปก่อน ตอนนี้มาดู Target Group ว่าคนส่วนใหญ่่มากกว่า 50% ที่ซื้อประกันภัย อายุประมาณ 25 – 45 ปี ได้เป็น Target Group หลักใหญ่ละ ตอนนี้มาลง Strategy ละว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ถ้าจะซื้อประกันภัย เขาจะทำอะไรก่อน

adword ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
adword ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย

คงปวดหัวไม่น้อยถ้าจะ Search จาก google แล้วเจอ agency ที่รับประกันภัยจากตัวแทนไปขายขึ้นสู่หน้าแรก ส่วนใหญ่ถ้าจะให้เจอของเราจริง ๆ ต้องซื้อ Adword จาก Keyword เป็นหลักในการ Search เจอ

ก่อนจะตอบโจทย์ แล้วอะไรหละ คือ สิ่งที่ประกันภัยต้องการในปี 2555 มาดูพฤติกรรมกันก่อนว่าถ้าจะซื้อแล้วเขาทำอะไรกัน สำหรับคน 1 คน

key สำหรับการตัดสินใจซื้อประกันภัย 1 บริษัท ฯ
key สำหรับการตัดสินใจซื้อประกันภัย 1 บริษัท ฯ

เราได้ Key มาแล้ว และ กลุ่ม Target ละ ไม่ยากที่จะคิดต่อว่า ธุรกิจประกันภัย จะทำอย่างไร ? ผมเฉลยใน Strategic มากไม่ได้เพราะเป็น Project ที่ Bidding กัน อย่างน้อยที่สุด บอกได้คำเดียวกว่า ใน Website ควรจะมี 3 กลุ่ม หลักที่จะต้องมี

1.  ระบบ E-Commerce

2. ระบบ CRM

3. Contents ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ในการคิดสำหรับ 1 Project ควรจะมีคำตอบ มากกว่า 3 คำตอบเบื้องต้น ผมคิดไว้มากกว่านั้น แต่ขอ Guide Line เป็นข้อคิดเบื้องต้นของกลุ่มประกันภัยในปี 2555 ที่ทุก Website ปรับตัวควรมี 3 คำตอบเป็นตัวยืนพื้น

นักคิดนักวางแผน วางกลยุทธ์ ก่อนจัดทำ Website
อนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Idea2mobile.com

Tel : 0866188111
Email : anantachai@idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *