Microsoft Experience Gallery
Microsoft Experience Gallery

ความไว้วางใจของทางลูกค้าให้ดูแล Social Network ไม่ว่าจะเป็น Face book และ Twitter และ Website http://www.window7thailand.com วันนี้เลยขอเก็บภาพ  Reviews ในส่วนของ Microsoft Experience Gallery ว่าให้ประโยชน์กับทางลูกค้าได้อย่างไร

Microsoft Experience Gallery

ตั้งอยู่ที่ห้างฟอร์จูนครับ ชั้น 3 จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานให้คำแนะนำ  Software ลิขสิทธิ์  ไม่ว่าจะเป็น Window7 , Microsoft office รวมถึง Hardware และ Software ที่ทางลูกค้าทดลองเล่นก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา

สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บรรยากาศด้านใน

บรรยากาศมีคนให้ความสนใจมาก
จอแบบ ทัสกรีน
เครื่องดื่มไว้รองรับ
software ลิขสิทธิ์
Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *