ใช้ Social Data วาง Strategy Marketing ห้างสรรพสินค้า

เป็น Case Study ที่เข้าไป Brainstorm กับกลุ่ม Agency ที่อยากจะหา Insight เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนมาห้างสรรพสินค้า และวาง Planning ในการทำการตลาดให้กับห้างสรรพสินค้าโดยต้องไป Pitching แข่งกับ Agency เจ้าอื่น ซึ่งการใช้ Social Data ก็เป็นอีก Tool นึงที่เข้าไปเป็นองค์ประกอบในการให้ลูกค้าเลือกด้วย เลยเป็นที่มาของการใช้ Social

Read More