ใช้ Social Data วาง Strategy Marketing ห้างสรรพสินค้า

ใช้ Social Data วาง Strategy Marketing ห้างสรรพสินค้า

เป็น Case Study ที่เข้าไป Brainstorm กับกลุ่ม Agency ที่อยากจะหา Insight เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนมาห้างสรรพสินค้า และวาง Planning ในการทำการตลาดให้กับห้างสรรพสินค้าโดยต้องไป Pitching แข่งกับ Agency เจ้าอื่น ซึ่งการใช้ Social Data ก็เป็นอีก Tool นึงที่เข้าไปเป็นองค์ประกอบในการให้ลูกค้าเลือกด้วย เลยเป็นที่มาของการใช้ Social Data ด้วย Social Listening Tool ในการวาง Strategyให้กับห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้าแข่งขันทางการตลาดต้องดูข้อมูล Social Data อะไร?

  • Retail Shop ร้านค้า ค่าเช่าพืันที่คือรายได้หลักของห้างสรรพสินค้า ที่จะหล่อเลี้ยงให้ห้างสรรพสินค้านั้นอยู่ได้ และ Retail Shop จะอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยลูกค้า ที่อยู่ในตรงกลาง ซึ่งห้างสรรพสินค้านั้นเอง ก็ต้องมีหน้าที่ดึงดูดลูกค้า นั่นแหละ เข้ามาที่ห้างเราด้วยวิธีต่าง
  • ห้างสรรพสินค้า นั้นก็ต้องมีกลยุทธ์วิธี ในการหา Event กิจกรรม หรือ โปรโมชั่นในการแลก Point ต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้านั้นอยากจะเข้ามาเที่ยวในห้างสรรพสินค้าเรา ทั้งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ที่นั่งพัก หรือ Events ต่าง ๆ
  • คู่แข่ง Competitor ก็จำเป็นที่ห้างจะต้องดูกลยุทธ์วิธีต่าง ๆ ของแต่ละห้างที่ใช้ Promotion ดึงดูดแข่งลูกค้ากับห้างของเรา

ห้างสรรพสินค้าอยู่ได้เพราะมีร้านค้ามาเช่า และ ร้านค้าอยู่ได้เพราะมีลูกค้ามาเดินห้างและซื้อสินค้า

เราจะใช้ Social Data วิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ของคนส่วนใหญ่ที่มาห้างสรรพสินค้าได้อย่างไร ?

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

ตั้ง Keywords เพื่อหาพฤติกรรมตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ ใน Mandala Social Listening Tool

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

การดึง Social Data ให้ข้อมูลที่ทำให้เราต้องจัดแบ่งกลุ่มของ Mentions ออกมา

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

เราจัดแบ่งกลุ่มออกมาแล้ว ด้วย Tag Management มีการพูดคุยกันทั้งหมด 4 กลุ่มจาก Mentions > 800 Mentions

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

สินค้าอะไรที่เรียกแขก หรือ คนส่วนใหญ่สนใจ

สินค้าอะไรใน Retail-shop ที่จะสามารถเรียกแขก หรือ คนที่สนใจอยากจะมาห้างเราบนโลกออนไลน์ ที่เขาพูดถึง ซึ่งเท่ากับเราเริ่มรู้แล้วว่า ลูกค้าที่สนใจนั้น สนใจอะไร, ใน shop ไหน ถ้าเราวัดจาก Engagement แล้ว เอา Promotions ของห้างเข้าไปร่วมด้วย เช่น ถ้ามีการซื้อสินค้าใน Shop เช่น กระเป๋า แล้วได้ Point ได้แต้ม เอาไป Redeem ร้านเล็ก ๆ ในห้างสรรพสินค้าที่มาเช่าร้านกับ เรา เท่ากับทางห้างได้ช่วยร้านขายเล็ก ๆ ไปในตัวก็ได้

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

สินค้า Unique อะไรในห้างเราที่คนสนใจ

Shop ร้านค้า สินค้าอะไรที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ ถ้าเป็นสินค้า Unique แล้วมีที่ห้างเราห้างเดียว ห้างเองก็น่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ไกลขึ้น เพราะ คนสนใจ + ห้างช่วย Promote ในตัวอย่างนี้เป็นร้านรองเท้ายี่ห้อนึงละกัน

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

Promotion อะไรที่ห้างช่วยทำการตลาดบนออนไลน์ แล้ว effective มากที่สุด

ทางห้างเองสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือ Check ได้ว่า มี Promotions อะไรที่ทำการสื่อสารทางการตลาดไปแล้ว เข้าถึงคนส่วนใหญ่มากที่สุด และ สามารถดูได้ว่าร้านค้าไหนทำ Promotions ออกไปแล้ว ได้ผลในการเข้าถึงมากที่สุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

Page ไหน Influencer ไหน ที่ Impact ในการสร้างกระแสให้ห้างรู้จัก

สามารถดูได้ว่าห้างได้จ้าง หรือ ไม่ได้จ้าง Influencer หรือ KOL Page ไหนช่วยทำการตลาดให้ห้างสรรพสินค้าเป็นที่รู้จัก สามารถจ้างต่อ หรือ ช่วยให้เขาช่วย Promote ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Fanpage เขาเองแล้วให้สิ่งของก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำ

Insight ห้างสรรพสินค้า
Insight ห้างสรรพสินค้า

เป็นภาพเล็ก ๆในมุมของการเฝ้าดูพฤติกรรมของห้างสรรพสินค้าที่ใช้ Social Data เข้าไปช่วยการวางแผน Strategy marketing ได้เป็นอย่างดี ยังมีอีก หลาย ๆ มุมมองที่ยังสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานได้อีกเช่น

คนมาห้างนึกถึง ของกินอะไร ไม่ว่าจะเป็นของกินเล่น ,ชานม,บุฟเฟต์ หรือ อื่น ๆ แล้วเราเอาความต้องการที่คนพูดถึง ประเมินศัลยภาพของคนที่มา ว่าเขาสามารถจ่ายเงินต่อในห้างได้อีกเท่าไหร่ ซึ่งน่าจะเอามาเขียนในบทต่อไปดีกว่า

ขอบคุณ Mandala Social Listening ที่สามารถวิเคราะห์ Social data ในมุมมองแบบนี้ได้

Webmaster
Anantachai ittiworapong