News Topic update Blog.
Marketing Plan Road Map “แผนภาพของระบบ Flow Marketing”
Online Marketing 4.0

Marketing Plan Road Map “แผนภาพของระบบ Flow Marketing”

Online Marketing 4.0

Online Marketing 4.0

ได้หนังสือทางการตลาด Online Marketing 4.0 ของน้องเอามาให้อ่าน หัวข้อ ของ คุณมานิต และ ดร.สมฤดี เอามาเรียบเรียง ใหม่ตาม กูรู ต่างประเทศ นักการตลาดชั้นนำ เอามาสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ทางการตลาด อ่านแล้วเก็บมาเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ในการทำ Marketing ของตัวเองได้เลย เพราะส่วนใหญ่ การคิด Marketing บาง Gimmic จริง ๆมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด แล้ว ฟุ้ง คือ คิดอะไร แล้วจับมารวม ๆ กัน โดยไม่รู้ว่าอยู่ห้วข้อไหนที่ทำกัน ผมมักจะเป็น แล้ว มันจะมั่วในภายหลัง ไม่เชื่อลองดูแผนภาพ ด้านล่างนี่สิ ว่า Road Map ทางการตลาดที่เขาวางไว้นั้น เราคิดแล้วอยู่ในหัวข้อไหน

Marketing plan Road Map

Marketing plan Road Map

จากแผนภาพดังกล่าวจากหนังสือ นี่แหละครับ หัวข้อ Gimmic ต่าง ๆ มันเป็นแค่ Secment ในระบบ Marketing Plan ทั้งหมด

ขอบคุณหนังสือดี Marketing 4.0 เล่มนี้

 

Comments

comments

ได้หนังสือทางการตลาด Online Marketing 4.0 ของน้องเอามาให้อ่าน หัวข้อ ของ คุณมานิต และ ดร.สมฤดี เอามาเรียบเรียง ใหม่ตาม กูรู ต่างประเทศ นักการตลาดชั้นนำ เอามาสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ทางการตลาด อ่านแล้วเก็บมาเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ในการทำ Marketing ของตัวเองได้เลย เพราะส่วนใหญ่ การคิด Marketing บาง Gimmic จริง ๆมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด แล้ว ฟุ้ง คือ คิดอะไร แล้วจับมารวม ๆ กัน โดยไม่รู้ว่าอยู่ห้วข้อไหนที่ทำกัน ผมมักจะเป็น แล้ว มันจะมั่วในภายหลัง ไม่เชื่อลองดูแผนภาพ ด้านล่างนี่สิ ว่า Road Map ทางการตลาดที่เขาวางไว้นั้น เราคิดแล้วอยู่ในหัวข้อไหน จากแผนภาพดังกล่าวจากหนังสือ นี่แหละครับ หัวข้อ Gimmic ต่าง ๆ มันเป็นแค่ Secment …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top