5 Trends Social Media for 2021

เหลือเวลาไม่ถึง 50 วันก็จะผ่านปี 2020 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น คงหนีไมพ้นโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับ  Covid-19 เราได้เห็นการเสพสื่อต่าง ๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal,Social Distanct, การใส่หน้ากาก หรือพฤติกรรมอื่น ๆที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาด ซึ่ง Social Media เป็นส่วนนึงในการรับข่าวสารการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตปัจจุบันไปแล้ว มุมมองทางการตลาดสำหรับ Social Media 

Read More