9 หัวข้อก่อนจะทำ Data Research ด้วย Zocial Eye แบบเต็มรูปแบบ (Full Report)

เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาปรับใช้ทำ Data Report ให้ลูกค้าในปีที่ผ่านมา โดยสรุปแล้วจะมีประมาณ 9 หัวข้อหลักใหญ่ ๆ ที่สามารถจับประเด็นได้ โดยรวมแล้วน่าจะมีประมาณ 9 หัวข้อหลัก ๆ ใหญ่ มีอะไรบ้างไปขยายความกัน 9 Topics Framework Canvas 1.Keyword Objective (จุดประสงค์ต้องการคำตอบอะไรจากข้อมูล?) วัตถุประสงค์ต้องการอะไรจากข้อมูล ? เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องการทำอะไร?เพราะภาพรวมในโลกออนไลน์นั้นเราสามารถหมุนข้อมูลออกมาได้หลายมิติมาก

Read More