เก็บความรู้จากงาน Web Wednesday Thailand 9.0

เก็บความรู้จากงาน Web Wednesday Thailand 9.0
เก็บความรู้จากงาน Web Wednesday Thailand 9.0

ได้มีโอกาส ไปร่วมงาน Web Wednesday Thailand 9.0 ที่ Route 66 RCA ในวันที่ 22 มีนาคม โดยเป็นการจัดครั้งที่ 9 ที่ผ่านมาหัวข้อในสำหรับ ที่พูดคุยกันวันนี้ จะเป็นในหัวข้อ Digital Trends and Measurement for Success ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทาง Marketing Agency ควรจะรู้รวมถึง Brand ต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงใน Trend Technology ที่เกิดขึ้นในปี 2012

เก็บความรู้จากงาน Web Wednesday Thailand 9.0
เก็บความรู้จากงาน Web Wednesday Thailand 9.0

คุณ อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท adapter digital จำกัด  ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Digital Trend ในปี 2012
จุดใหญ่ใจความในปี 2012 การใช้จ่ายในสื่อ Digital Marketing จาก Trend ต่างประเทศมีการเติบโตมากขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้ว Trend ในการกัน Budget  ทำการตลาดทางด้าน Media ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึง วิเคราะห์แนวทาง ในส่วนของ social media การวัดผล และการเติบโตของ Tablet การ Access Internet ผ่านมือถือจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ที่สำคัญ ปีนี้คือปีของ Contents ในการกระจาย contents ผ่าน สื่อ โดยมี  Influence/   Blogger หรือการทำ Video content  ให้เกิด Viral campaign มากที่สุด

ใจความของคุณอรรถวุทธิ์ กับการ Research นั้นมีประโยชน์มากสำหรับ Media Marketing และ Brand Marketing  ในการปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2012

Files Video ตอนที่ 1


Files video ตอนที่ 2


Webmaster (รู้จักตัวตนเราก่อน)
Anantachai Ittiworapong
0866188111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *