a Framework for Social Analytics

a Frameweork for Social Analytics

เป็นคนที่โง่ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร แต่เห็น บทวิเคราะห์ Altimeter Group แล้ว พยายามอ่านและจับใจความในหัวข้อ Framework for Social Analytics นั้น มันคือจุดเริ่มต้นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เป็น Sales มานำเสนอเกี่ยวกับ Online Media ให้กับหลากหลายองค์กร ภาพรวมนี้จะตอบได้ทั้งหมดว่า Social Analytics นั้น เขาทำอะไรกันอย่างไร ?

Strategy Before Technology

Strategy Before Technology

สำหรับประสบการณ์การทำงาน ผมจะใช้ Keyword ใน Website นี้คือ ” Strategy” เป็นตัวสำคัญก่อนเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ก็เห็นเช่นเดียวกัน เพราะถ้าไม่มี Strategy หรือ “ผมเรียกบ้าน ๆ ว่า พิมพ์เขียว เราจะไม่สามารถสร้างบ้านได้”

Strategy Before Technology
“It is of the highest importance in the art of detection to be able to recognize, out of a number of facts, which are incidental and which vital. Otherwise your energy and attention must bedissipated instead of being concentrated.”
–Sherlock Holmes, “The Reigate Puzzle,” 1893 ”

ในแผนภาพนั้น

หัวข้อแรก “Strategy” จุดประสงค์ ของการทำ Social Media นั้น ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า เราต้องการใช้ Social Media ทำอะไร
หัวข้อที่ 2 “ Metrics” เรากำหนดการวัดผลของจุดประสงค์ของการทำไว้แบบไหน เราต้องการอะไรที่ไปถึงเป้าหมาย
หัวข้อที่ 3 “
Organization” ว่าด้วยเรื่อง Resource / การอบรม / อุปสรรคต่าง ๆ
หัวข้อที่ 4 “ Technology”  เครืื่องมือที่จะทำให้ แนวความคิดเราสำเร็จผล

The Social Media Measurement Compass ภาพด้านล่างนี้ ทำให้เห็น ภาพรวมได้ทันทีว่า Social Media นั้นช่วยด้านใดได้บ้าง

Social Media Measurement

Social Media Measurement

1.Brand Health : ความรู้สึกของคนทั่วไป เกี่ยวกับ Brand (ตัวตน,ภาพลักษณ์ ,สินค้า, คนรู้จัก, ราคา อื่น ๆ จิปาถะ ) เราต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Social Media ในการวัดผลจาก Brand ได้

2. Marketing Optimization :  การวัดผลจากช่องทางการตลาด เมื่อมีการออก  Campaign ทางการตลาด ช่องทาง Social Media จะต้องทราบได้ว่า ทุก Campaign นั้นเข้าถึง มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน แต่ละช่องทางเป็นอย่างไรบ้าง เวลาที่เข้าถึง รวมถึง บุคคล Influencer นั้นใครตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อที่จะปรับปรุงทางการตลาดของเราให้ตอบโจทย์ต่อไป

3. Revenue Generation : รายได้ที่เราได้จาก Social Network  สามารถตอบโจทย์ว่าทำแล้วมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นจากช่องทางนี้วัดผลออกมาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ / การ Search เข้าถึงข้อมูลในสินค้าได้โดยง่าย หรือ แม้กระทั้ง ผลตอบแทนในรูปแบบ การเชื่อมความสัมพันธ์ของ Brand กับ ผู้บริโภค ก็ถือว่าเป็น Revenue อีกช่องทางหนึ่ง

4. Operational Efficiency : การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เราใช้ Social Media จะต้องลดขั้นตอนของการทำงานที่ยากให้สู่การทำงานที่ง่ายขึ้น และ ลดค่าใช้จ่ายในองค์กรมากน้อยขนาดไหน รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภค และ เข้าของ Brand ได้อย่างไร ซึ่งจะต้อง Tracking ได้

5. Customer Experience :  ลูกค้าเรียนรู้อะไรจากการใช้ Social Network

5.1. Attitudes (ทัศนคติ) ต่อสินค้าและบริการของเรา พูดคุยกับสินค้าของเราในแง่ดี ไม่ดี
5.2. Intensity
5.3. Context  อารมย์ในการขับเคลื่อนต่อความรู้สึกในสินค้าและบริการ
5.4.  Service Level  การดูแลหลังการขาย การทำ CRM ตอบโจทย์ลูกค้า

6. Innovation เราใช้ Social Media สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน Brand สินค้าหรือไม่ ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า มันสร้าง โอกาส /จุดอ่อนของตัวเอง รวมถึง Idea นั้น ตอบโจทย์ กับ Strategy ที่ออกไปหรือไม่

สูตรของการวัดผลใน Social Media ทั้ง 6 ตัว

สูตรของการวัดผลใน Social Media ทั้ง 6 ตัว

6 หัวข้อ Framework นี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่า ลูกค้าลงทุนกับเรา Agency 1 บาทได้ผลตอบแทน ROI อะไร เราจะต้องมองแผนภาพและตอบโจทย์ทั้ง 6 หัวข้อนี้ให้ได้

Webmaster
Anantachai Ittiworapong
Idea2mobile.com
Mobile : 0866188111
Email : anantachai@idea2mobile.com

Comments

comments