ลงโฆษณา M2F

ลงโฆษณาใน M2F ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ?

M2F หน้งสือพิมพ์แจกฟรี ในเครือข่าย The Post Publishing Public Co.,ltd.

บทความนี้ คิดว่า เป็นความรู้ 2 ทาง คือ นักการตลาดสามารถ plan สื่อในการลงโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ ทาง M2F เอง ก็จะได้ในส่วนของลูกค้าใหม่ที่ได้เข้ามาอ่านใน blog นี้ด้วย

Blog นี้ ไม่ได้หารายได้อะไร แต่ทำงานในส่วนขององค์กร เอกชนหนึ่ง เพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจในการลงโฆษณา

ลงโฆษณา m2f
ลงโฆษณา m2f

M2F กลุ่มเป้าหมายในการแจก ย่านถนนธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายคนทำงาน มีกำลังซื้อพอสมควร

กลุ่มเป้าหมาย M2F
กลุ่มเป้าหมาย M2Fกลุ่มเป้าหมาย M2Fกลุ่มเป้าหมาย M2Fกลุ่มเป้าหมาย M2F
กลุ่มเป้าหมาย M2F
กลุ่มเป้าหมาย M2F
กลุ่มเป้าหมาย M2f
กลุ่มเป้าหมาย M2f

มาดูค่าใช้จ่ายในการโฆษณาดีกว่า

 

ค่าใช้จ่าย m2f
ค่าใช้จ่าย m2f
ค่าใช้จ่ายในการลง m2f
ค่าใช้จ่ายในการลง m2f

ค่าใช้จ่ายเป็นการ Estimate cost ส่วนลดอะไรต่าง ๆ ต้องติดต่อกับ AE เขา เอง

Blog นี้ เพื่อเป็นการทำการบ้านของคนทำการตลาด  Online คนหนึ่ง ในการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และ วิธีการในการลงโฆษณา

Webmaster
Anantachai

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *