2023 ปีแห่งการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ที่มากขึ้นและไม่เหมือนเดิม Social Data Report จะเข้ามาช่วยนักการตลาดได้เยอะขึ้น

ข้อมูลจาก Trend 2023 จากต่างประเทศและ นักการตลาดในประเทศไทยได้สรุป Trends 2023 มาหลายเรื่องมีบทวิจัยออกมาตรงกันคือ เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2023 เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเลือกปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในปี 2023 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลจาก Social Data บนโลกออนไลน์ จะเป็นส่วนนึงในการตัดสินใจวางกลยุทธ์เพิ่มเติมมากขึ้น ภาพรวมของ Trends 2023 ที่ชอบโดยส่วนตัวและเขียนสรุปไว้ใน

Read More