2023 ปีแห่งการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ที่มากขึ้นและไม่เหมือนเดิม Social Data Report จะเข้ามาช่วยนักการตลาดได้เยอะขึ้น

2023 ปีแห่งการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ที่มากขึ้นและไม่เหมือนเดิม Social Data Report จะเข้ามาช่วยนักการตลาดได้เยอะขึ้น

ข้อมูลจาก Trend 2023 จากต่างประเทศและ นักการตลาดในประเทศไทยได้สรุป Trends 2023 มาหลายเรื่องมีบทวิจัยออกมาตรงกันคือ เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2023 เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเลือกปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในปี 2023 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลจาก Social Data บนโลกออนไลน์ จะเป็นส่วนนึงในการตัดสินใจวางกลยุทธ์เพิ่มเติมมากขึ้น

Table of Contents

ภาพรวมของ Trends 2023 ที่ชอบโดยส่วนตัวและเขียนสรุปไว้ใน Blog

 1. ถอดรหัส Trends Marketing 2023 The Transitioning To The Next ERA

2. The Next Marketing Era เข้าสู่ยุคการปรับตัวทั้งองค์กร,การตลาด,ลูกค้าในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. Digital 2023 -We Are Social

Social Data จะเข้ามาช่วยในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร ?

พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป การค้นหาสินค้าของผู้บริโภคจากช่องทางออนไลน์ ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น นอกจากการอ่านเนื้อหาของ Brands สินค้าและบริการ (Content marketing) แล้วยังมีการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน (Product Compare) และ การดู Reviews (Customer Reviews) การให้คะแนนจากคนที่ซื้อไปแล้ว แล้วค่อยจะตัดสินใจซื้อสินค้า อีกทั้งการซื้อสินค้าต่าง ๆ มาแล้ว ต้องดูว่าตัวเองจะได้ประโยชน์ในสินค้าเช่น การอวดเพื่อนในโลกออนไลน์ หรือ ทำให้ตัวเองดูดีในระดับนึง

Social Data Report
Social Data Report

ปี 2023 ควรจะใช้ประโยชน์จาก Social Data ด้วยเครื่องมือ Social Listening วิเคราะห์จาก Keywords แล้ว 3 แกนหลักที่จะช่วยเรื่องวาง Marketing Strategy

3 แกนหลักใหญ่ ๆ จากการวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วย Keyword เพื่อนำมาต่อยอดทางการตลาด

 • Brand CEO Product Marketing
  • สินค้าเรา ผู้บริโภคมีการรับรู้บนโลกออนไลน์มากน้อยขนาดไหน
  • การทำสื่อ PR ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือ Personal Branding เข้าถึงผู้บริโภคมากหรือไม่
  • Brand Perceptions ผู้บริโภครู้จักเราจริง ๆ หรือไม่
 • Competitor Brand & Product
  • สินค้าคู่แข่ง ใช้กลยุทธ์อะไร ? ในการทำการตลาดผ่านทางออนไลน์
  • สินค้าคู่แข่ง กำลังชูสินค้าอะไร ? เพื่อทำให้คนส่วนใหญ่รู้จัก
  • ผู้บริโภครู้จักสินค้า คู่แข่ง ด้วยช่องทางไหน?
 • Customer Behavior
  • ผู้บริโภคทำไมตัดสินใจซื้อ?
  • ผู้บริโภคพูดถึง Brand เราอย่างไร?
  • ผู้บริโภครู้จักเราด้วยช่องทางไหน?
  • ผู้บริโภคชอบสินค้าอะไร?

Case Study เราลองมาดูกลุ่ม Sustainability กลุ่มผลิตสินค้าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์กัน เช่น ผลิตภัณฑ์ Plant-Base

จากทฤษฎีจะเข้าใจยาก ลองวางโจทย์ Case Study ว่า คนที่จะมาบริโภค Plant-Based จะเป็นคนกลุ่มไหน?

เมื่อเราเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูล Social Data จากข้อมูลบนโลกออนไลน์ โดยใช้ Social listening แล้ว เราจะเห็นมุมมองของลูกค้า ผู้บริโภคได้ชัดเจนกว่าเดิม โดยสรุปแล้วจะมี 4 มุมมองใหญ่ ๆ ได้แก่

1. Target / Audience ผลิตภัณฑ์ Plant-Based

– กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มีกี่กลุ่ม?
– พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์?
– โอกาสของแต่ละกลุ่มที่จะมาซื้อสินค้า Plant-based
– Paint-Point ที่จะทำให้คนมาทาน Plant-based

2. Market by Channel ผลิตภัณฑ์ Plant-Based

– Overall ภาพรวมต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ Brand ต่าง ๆ ที่ทำสินค้า Plant-Based ที่ได้รับความสนใจ?

– Product Market ภาพรวมสินค้าในตลาดทั้ง Online-Off-line จากการไปสำรวจพื้นที่จริง

– Top Brand Brand สินค้า Plant-based ที่ทำสื่อโฆษณาออนไลน์อยู่ในช่องทางออนไลน์

– Contextual Marketing รูปแบบเนื้อหาแบบไหนที่ทำให้คนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์สนใจ

3.Context to Brand Preference ผลิตภัณฑ์ Plant-Based

– Keyword คำตลาดที่คนส่วนใหญ่พูดแล้วนึกถึงสินค้า?

– Product Relations สินค้าใกล้เคียงที่พูดถึง

– Problem ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอ ผู้บริโภคแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใด

– Reason เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เชื่อและสนับสนุน

4.Creative Communication by Target Group : ผลิตภัณฑ์ Plant-Based

– Segmentation จัดแบ่งบริบทในออนไลน์ Group Segmentation ออกมากี่กลุ่ม?

– Persona บริบทความสนใจ,บริบทของการค้นหา แต่ละ Group เป็นแบบไหน

– Media Executionsการนำเสนอ Context บทความแนวทางในการนำเสนอรูปแบบไหน

สำหรับตัวอย่าง Case Study นี้ใครต้องการ ไปลงทะเบียน ที่ Link นี้

เมื่อวิเคราะห์ Data ออกมาทุกช่องทางแล้ว เราจะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกช่องทาง ความสนใจในสินค้าและบริการ, คู่แข่งที่ทำการตลาด รวมถึงความสนใจในเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควรจะสื่อสารให้ตรงใจกับผู้บริโภค

ก็เป็นบทสรุปเพิ่มเติมที่ได้จากการทำ Social Data Report และนำประสบการณ์มาบอกเล่าต่อกัน

สำหรับ องค์กร & SMEs ที่ต้องการใช้ Social Listening เพื่อหา Insight แล้ว ไม่มีพนักงาน หรือ ไม่อยากเสียเวลาในการดูข้อมูลสามารถใช้บริการจาก Website นี้ได้ครับ

IDEA2MOBILE.COM ให้บริการ

1.วิเคราะห์ Keywords เพื่อหา Insight behavior Customer เพื่อไปต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาด

2. Insight Content for Marketing เชิงลึกเพื่อเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น

3.Servey Online & Off-line เพื่อเข้าถึง Customer ได้ชัดเจนขึ้น

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
ติดต่อ : คุณอนันตชัย (อ้วน)
Tel: 086-3863896