Category: Partner Online

Partner Online มาดู Partner ของเราบ้าง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

Partner Online

Partner Media

ด้วยศักยภาพในการติดต่อกับ ภาคธุรกิจสินค้าและบริการ เราเปิดสื่อ Partner ร่วมกันในการ Promote สื่อต่าง ๆ ที่เราได้ทำขึ้น 1. แลก Link Banner ร่วมกัน 2. นำข้อความสื่อโฆษณาของทางเราไปลงไว้ที่ blog หรือ Website ของตนเอง 3. มาร่วมกิจกรรมดี ๆ หลาย ๆ กิจกรรมร่วมกัน โดยทางเราจะแจ้งกิจกรรมต่าง ๆให้ทราบเป็นระยะ ผลตอบแทน * อาจจะได้เป็นเงิน (หรือ อื่น ๆแล้วแต่ ทางลูกค้าจะ offer ในส่วนของรางวัลให้) รายชื่อที่ลูกค้าเป็น Partner กับทางเรา 1. www.tarad.com 2. www.taradjob.com 3. www.thaithinkpad.com 4. www.idea2mobile.com 5. www.thaihi5.com 6. www.mulitiply.com (ตาม Blog ของสมาชิก) […]