Partner Media

ด้วยศักยภาพในการติดต่อกับ ภาคธุรกิจสินค้าและบริการ เราเปิดสื่อ Partner ร่วมกันในการ Promote สื่อต่าง ๆ ที่เราได้ทำขึ้น 1. แลก Link Banner ร่วมกัน 2. นำข้อความสื่อโฆษณาของทางเราไปลงไว้ที่ blog หรือ Website ของตนเอง 3. มาร่วมกิจกรรมดี ๆ หลาย ๆ

Read More