Microsoft Better Togeter Roadshow at Tarad.com

microsoft better togeter roadshow
microsoft better togeter roadshow

กิจกรรม microsoft better togeter roadshow การเปิดตัว Microsoft Window 7 & Microsoft office 2010 Road Show เป็นการให้ความรู้ทางด้าน Feature ใหม่  ๆ ของ Software กับทางบริษัท ฯ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด มีพนักงานผู้เข้าร่วมสนใจจำนวนมาก

[nggallery id=2]

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *