Keyword แบบรวม แบบเดี๋ยว มันให้คำตอบอะไรใน Social Data

Keyword แบบรวม แบบเดี๋ยว มันให้คำตอบอะไรใน Social Data

เมื่อถึงตอนจะใส่ Keywords ใน Social Data แล้วไม่รู้จริง ๆ ว่าควรจะใส่ Keywords แบบรวม หรือ Keyword แบบแยก ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนใช้งานใน Social Listening แต่การเข้าไปหา Insight ของ Keyword แบบ รวม หรือ Keyword แบบเดี๋ยวนั้นมันให้ความหมายอย่างไร ?

Keyword แบบรวม (ไว้สำหรับเปรียบเทียบ)

การเปรียบเทียบสัดส่วนของการพูดถึงบนโลกออนไลน์ ไม่ว่า Keywords นั้น จะเป็นการเปรียบเทียบของ Brand สินค้าและบริการ ว่าสินค้า 2 ชิ้นนั้น สินค้าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เช่น น้ำดื่มวิตามินซี ยี่ห้อ A ยี่ห้อ B หรือ แม้กระทั่งภาพรวมของกระแสบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น เช่น กระเพรา, โหระพา,กัญชา, กระชายขาว สินค้าอะไรในตอนนี้อยู่ในกระแส ที่คนพูดถึงก็ได้เช่นเดียวกัน

เครื่องอบผ้า VS เครื่องล้างจาน

จากกลุ่มที่เติบโตสำหรับคนทำงาน WFH แล้ว อุปกรณ์ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า สินค้าอะไรที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ระหว่างเครื่องอบผ้า VS เครื่องล้างจานในที่นี้ เรารวม #hashtag นำเข้ามาเปรียบเทียบด้วย

ผลลัพท์ของ Social Data ที่มีการพูดถึงบน Social Network

เปรียบเทียบ Keywords
เปรียบเทียบ Keywords

Social Data จะสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ไปกับ Google Trends

เท่าที่ลองดูพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเชิงเปรียบเทียบสินค้าและบริการ ข้อมูลบนโลกออนไลน์จาก Google Trends จะไปในแนวทางเดียวกันกับ Social Data ซึ่งเราสามารถใช้ Keyword แบบ รวมทำการวัดผลบนโลกออนไลน์ได้ว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือการพูดถึง ระหว่าง Keywords ที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้ว ใครมีส่วนแบ่งการพูดถึงมากที่สุด

เปรียบเทียบ Keywords
เปรียบเทียบ Keywords

Keyword แบบเดี๋ยว (ไว้สำหรับเจาะหาสินค้า)ของ Brand เอง

สินค้าและบริการของเรา ในโลกออนไลน์ไม่ได้มีชื่อนี้ชื่อเดียวที่่ คนส่วนใหญ่ทำการค้นหา เช่น น้ำดื่มวิตามินซี ยี่ห้อนึง ยันฮี , Yanhee, วิตามินยันฮี, ยันฮีวิตามินวอเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มวิตามินซึของยันฮี ความหมายของ Keyword ทั้งหมดที่รวบรวมมาเพื่อต้องการ เจาะเข้าไปหาพฤติกรรมที่มีการพูดถึงสินค้านี้ในท้องตลาดแบบภาพรวมว่ามีคนพูดถึงอย่างไร?

เปรียบเทียบ Keywords
เปรียบเทียบ Keywords

และภาพรวมของ Keyword #Hashtag ที่บ่งบอกภาพรวมทั้งหมดของ สินค้าวิตามินชนิดนี้

เปรียบเทียบ Keywords
เปรียบเทียบ Keywords

เป็นการใช้งาน Keyword ที่จะไปหาใน Social Listening เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ หวังว่า เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย น่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานของ Social Data ในการหา Insight เพื่อเข้าไปเจาะหรือทำ Campaign การตลาด การ research ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความขอบคุณจาก Mandala Analytics
สามารถใช้งานได้ฟรี 14วัน Click

ใครติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้ครับ

Webmaster
Anantachai ittiworapong