Trends เดือนมกราคม 2565 ที่มีผลกับคนใช้ชีวิตมากที่สุด คือ “ของแพง”

Trends เดือนมกราคม 2565 ที่มีผลกับคนใช้ชีวิตมากที่สุด คือ “ของแพง”

หลังจาก Monitor Social Data บนโลกออนไลน์ ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 30 วัน เกิดกระแสเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองดราม่า ข่าวเกี่ยวกับโรคระบาด แต่ในมุมมองส่วนตัวขอเก็บตก กระแสที่ไป กระทบกับคนส่วนใหญ่มากที่สุด คงต้องยกให้คำว่า ของแพง ราคาสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ที่ไปเพิ่มภาระต่าง ๆ กับคนจำนวนมาก ทุกอย่างที่สินค้าราคาปรับตัวขึ้นแล้ว มีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

Google Trends ในรอบ 12 เดือน

แนวโน้มราคาหมู หรือการตรวจสอบสินค้า ราคาหมู ในช่อง google search นั้นคนจำนวนมากเข้ามาค้นหา และ ข่าวที่เกี่ยวข้องได้ลงข่าวต่าง ๆ ไปจำนวนมากแล้วในโลกออนไลน์ ซึ่งไป Uptrends ที่คนสนใจคือ ช่วงมกราคม 2565 ทั้งเนื้อหาข่าวราคาหมูแพง และ ข่าวโรคระบาดในหมู ASF

google Trends ของแพง
google Trends ของแพง

ผลต่อราคาหมูแพง การพูดถึงบ่นกันในโลกออนไลน์ ไปพูดในช่องทางไหนมากที่สุด

Keyword : #แพงทั้งแผ่นดิน, หมูแพง, #ของแพง

Twitter เป็นช่องทางที่แสดงออกด้วยความรู้สึกในใจที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก การบ่นแสดงความรู้สึกต่าง ๆที่รู้สึกว่า ของแพงมันไปกระทบกับการดำเนินชีวิตมากทีสุด จึงเป็น Platform ที่คนเข้าไปวิพากวิจารณ์หรือบ่นสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าราคาขึ้นมากที่สุด

ของแพง หมูแพง
ของแพง หมูแพง

ของแพง สินค้าราคาขึ้น กับ ความรู้สึกที่คนมีส่วนร่วมมากที่สุด

เมื่อทุกอย่างรอบตัวถูกปรับด้วยราคาสินค้าที่สูงขึ้น การแสดงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ในการระบายความรู้สึกออกมา ทั้งช่อง comment และ การ share ได้รับสิ่งที่คนส่ว่นใหญ่บ่นแสดงความรู้สึกไม่พอใจออกมามากมาย

ของแพง ราคาสินค้าขึ้นราคา
ของแพง ราคาสินค้าขึ้นราคา

Online สู่ Off-line Mass Media ใน TV ที่คนทั่วไปเข้าถึงสื่อ

สิี่งที่ได้รับความสนใจจากสื่อ Online ตาม Page สื่อมวลชนที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก นั้นทั้งกระแสความคิดเห็นต่าง ๆ ถูกหยิบยกนำไปเล่าต่อในสื่อ TV Mass Media ที่เข้าถึงทุกครัวเรือน พร้อมทั้งพิธีกรต่าง ๆ ที่คนติดตามและพร้อมที่จะฟังในการเล่าข่าว

80 % สื่อมวงชน Top Page ที่นำข่าวมาเล่าเกี่ยวกับของแพง

ของแพง
ของแพง

ของแพงอย่างนึงส่งผลต่อ ค่าเงินที่หายไป

สาระต่างๆ ที่เราได้รวบรวมมาอะไรที่เป็นประโยชน์ในการคิดต่อไปว่าของแพงนั้น จะทำให้เงินต่าง ๆ ลดค่าลงไปเท่าไหร่ มีทาง Page ลงทุนแมน ได้สรุปมาเป็นอย่างดี

เงิน 100 บาท จะมีมูลค่า เหลือประมาณ 90.8 บาท

ของแพง
ของแพง

คำถามต่าง ๆ ที่จะต้องตามไปดูต่อไปบนโลกออนไลน์ว่า

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรายรับเท่าเดิม จะอยู่อย่างไรหรือปรับตัวอย่างไร ?
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบเดิมจะได้ไหม ?
  • สินค้าทดแทน ที่มาทดแทนสินค้าราคาแพงมีอะไรบ้าง?
  • การอดออม,หรือการประหยัดต่าง ๆ จะไปในทางไหน ?

ตัวอย่างเพียงอย่างเดียวบนโลกออนไลน์ ไม่สามารถไปตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกคน

ของแพง
ของแพง

ไว้จะสำรวจแบบ Off-line ในชีวิตประจำวันของผู้คนมาให้ว่ามีการปรับตัวอย่างไรกับบ้าง แล้วจะมา Update ใน Blog ต่อไป

สำหรับ Trends ในเดือนมกราคม 2565 คงต้องยกให้ ของแพง เป็นสุดยอดของความรู้สึกที่ไปกระทบกับคนส่วนใหญ่ครับ ติดตามเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ว่าจะมีอะไรมา Update กันต่อ

Webmaster
Anantachai ittiworapong