9 หัวข้อก่อนจะทำ Data Research ด้วย Zocial Eye แบบเต็มรูปแบบ (Full Report)

9 หัวข้อก่อนจะทำ Data Research ด้วย Zocial Eye แบบเต็มรูปแบบ (Full Report)

เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาปรับใช้ทำ Data Report ให้ลูกค้าในปีที่ผ่านมา โดยสรุปแล้วจะมีประมาณ 9 หัวข้อหลักใหญ่ ๆ ที่สามารถจับประเด็นได้ โดยรวมแล้วน่าจะมีประมาณ 9 หัวข้อหลัก ๆ ใหญ่ มีอะไรบ้างไปขยายความกัน

  9 Topics Framework Canvas

  9 หัวข้อก่อนทำ Data Research แบบเต็มรูปแบบ
  9 หัวข้อก่อนทำ Data Research แบบเต็มรูปแบบ

  1.Keyword Objective (จุดประสงค์ต้องการคำตอบอะไรจากข้อมูล?)

  วัตถุประสงค์ต้องการอะไรจากข้อมูล ? เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องการทำอะไร?
  เพราะภาพรวมในโลกออนไลน์นั้นเราสามารถหมุนข้อมูลออกมาได้หลายมิติมาก ในที่นี่จะขอกล่าวถึงรายงานส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการว่ามีความต้องการอะไรบ้าง?

  • ธุรกิจกำลังจะผลิตสินค้าตัวใหม่ ? หรือเพียงแค่เปลี่ยนฉลาก
  • ความต้องการของตลาดยังต้องการสินค้าตัวนี้, รสชาตินี้ไหม ?
  • สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดมี Brands และ Product อะไรบ้าง และ เขาทำการตลาดอย่างไร? ต้องกัน Budget เท่าไหร่ที่จะมาแข่งขันในตลาด
  • อยากรู้ว่า Brands ต้องปรับตัวอะไรอีกบ้างในโลกออนไลน์
  • อยากรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนจากสิ่งที่มีอยู่
  • อยากรู้ว่าคู่แข่งขัน เขามีอะไรซ่อนอยู่ในการทำการตลาดที่เรายังไม่มี

  2. Keyword Research (กระบวนการรวบรวมข้อมูลคำที่เราต้องใช้)

  Keyword คือ ตัวต้นทางที่จะทำให้ปลายทางชัดเจนขึ้น การแบ่ง Keyword ต้องดูมุมมองของบริบทด้วยว่า ส่วนใหญ่จะใช้คำประเภทไหน เช่น

  คำตลาด (Keyword: market) คำที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน เป็นบริบทการพูดคุย,คำเฉพาะในหมู่วงกว้าง ยกตัวอย่าง Brand สินค้าหนึ่ง เช่น ข้าวตัง,ข้าวเกรียบ

  คำตรงตัว Brand & Product สินค้า (Keyword :  Brand และ Product) สินค้าภายใต้ Brand ชื่ออะไร,มีสินค้าที่ออกมาจำหน่าย ชื่อสินค้าอะไรที่เรา รู้จัก หรือสโลแกนที่บ่งบอกถึง Brand นั้น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าสัว, ปึงหงี่เชียง

  คุณสมบัติสินค้า (Keywords : Product Features) เป็น Keyword ที่บอก ถึงคุณสมบัติ, รสชาติ, และรูปลักษณ์ต่าง ๆที่คนส่วนใหญ่พูดถึง เช่น
  ของกินเล่น,ของฝาก,อาหารว่าง เป็นต้น

  การจะใช้เครื่องมือของการค้นหาบนโลกออนไลน์สามารถใช้ Google Trends ได้ เช่น บทความที่เคยเขียนไปก่อนหน้านั้น Link

  3. Key Resource แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยทำให้ Data Research จาก Social Data เราชัดเจนขึ้น

  โดยใช้เอกสารการอ้างอิง,เอกสารค้นคว้างานวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ, Research Firm เพื่อให้การหาข้อมูลในสังคมออนไลน์ชัดเจนขึ้น จากประสบการณ์ส่วนตัวเวลาจะทำ Data Report จะใช้ควบคู่กัน โดยนำ Data Research จากสถาบันต่าง ๆ มาช่วยยืนยันและหาแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง

  Source of Data Research ที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่

  • AC Nelson
  • Euro Monitor
  • Research จากธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารกรุงเทพ อื่น ๆ

  4. Social Listening Tool จะมีด้วยกันทั้งของผู้พัฒนาในประเทศไทยและของต่างประเทศ

  Framework สำหรับ Zocial Eye หรือ Social Listening จะมี Feature ต่าง ๆ ดังนี้ อ่านต่อ

  เราจะได้ผลลัพท์อะไร จาก Social listening tool ที่เราทำการวิเคราะห์ เช่น

  • Share Of Voice :  สัดส่วนที่มีการพูดถึง Keyword Research ดังกล่าวแบ่งออกมาเป็นจำนวนต่อ keyword (%)
  • Page Channel :  Content Creator Page ไหน ที่นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Keyword นี้มากที่สุด 

  Sentiment : ความรู้สึกคนส่วนใหญ่ต่อข้อความหรือเนื้อหาที่อ่าน คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ชื่นชอบ Positive , คนที่รู้สึกธรรมดา Neutral  คนที่รู้สึก แสดงความคิดเห็นแล้วไม่ชอบ หดหู่ หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นลบ Negative

  5. Cleansing & Grouping Data

  Grouping ได้จะต้องผ่านกระบวนการในการ Cleansing หรือ นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำการค้นหาออกไปก่อนแล้วทำการติดป้ายกำกับ หรือ เรียกว่า Tag หลังจากนั้นมาจัดหมวดหมู่ Grouping อีกทีเพื่อดูว่าในบริบทของข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งออกมาได้กี่กลุ่ม Segmentation Groups

  6. Key finding Insight

  การหาคำตอบของจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ เราเจออะไรบ้างในข้อมูล สามารถตอบคำถามที่เราตั้งต้นไว้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการใช้ Keyword Research อีกครั้งทำเรื่อยไปจนกว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน

  ตัวอย่างจาก Plant Base โปรตีนจากพืช ทำอาหารเองหรือไม่?

  กลุ่มลูกค้า Target Group แล้วจะมีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เลือกไม่ทานเนื้อสัตว์ และ เลือกสินค้าโปรตีนทางเลือก อาจจะด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น แพ้นมวัว, หรืออยากได้โปรตีนทางเลือกที่มาจากพืช เป็นข้อมูลส่วนนึง //ถ้าต้องการดูต่อว่า กลุ่ม Target นี้ทำอาหารทานเองหรือไม่,ไปเลือกวัตถุดิบอะไรมาทำอาหาร, ถ้าไม่ทำอาหารไปซื้อร้านอาหารประเภทไหน ก็ต้องกลับไปใส่ Keyword ใน Social listening tool อีกครั้ง

  7. Marketing Strategy

  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ไปกับการตลาด เช่น การนำเสนอ Content Marketing ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย, การวางแผนลงโฆษณา, หรือ การหากลุ่ม Target Group กลุ่มใหม่ ๆ

   8. Media Suggestions

  การสื่อสารให้ตรงกลุ่ม Mood & Tone ข้อควรระวังในการสื่อสาร ,การเลือก Influencer, KOL หรือ Content creator Page ใดที่ตรงกลุ่ม เสนอในช่องทางไหนเหมาะสมที่สุด

  9. KPI to Campaign การวัดผลหลังจากที่ได้ทำกลยุทธ์ออกไป

  การวัดผลจาก Campaign หลังจากได้ข้อมูล Social Data มาวิเคราะห์ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่าง ๆ จากเดิม เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และ ทำให้เรามียอดขาย หรือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมได้มากขึ้นหรือไม่

  สรุปโดยรวมทั้ง 9 หัวข้อก่อนทำ Full Report

  ทั้ง 9 หัวข้อที่ได้สรุปไปนั้น เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล,การ Cross Check จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ ที่มา เพื่อทำให้การวิเคราะห์ของเรานั้นไม่ได้อิงจากความรู้สึกส่วนตัวแต่จะเป็นการใช้ Data-Driven นำทางในการหาทางเลือกในการทำกลยุทธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร

  คนสนใจอยากจะทดลองใช้สอนฟรี โดยพี่อ้วน สายมู www.idea2mobile.com

  สนใจอยากลอง Zocial Eye มีให้ทดลองใช้ฟรี 7 วัน Link นี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
  พี่อ้วนสายมู
  www.idea2mobile.com
  Call : 0863863896