Social Media Data กับ Marketing Research Data แตกต่างกันอย่างไร?

Social Media Data กับ Marketing Research Data แตกต่างกันอย่างไร?

Social Media Data คืออะไร? วันนี้จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับคำว่า Social Media Data มันคืออะไร แล้ว มันแตกต่าง Marketing Research Data อย่างไร?

Social Media Data คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโลก Online ที่ใช้ช่องทาง Social Network บ่งบอกตัวตนว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่,ทำอะไรอยู่, และเป็นพื้นที่ให้เราบอกตัวตนใน Lifestyle ของตัวเองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า,เดินทางไปทำงาน,กินข้าว,ถ่ายรูป, ถ่ายรูป,ดูหนังฟังเพลง,ทำงาน,ซื้อสินค้า,จ่ายเงิน อื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งทุก ๆคนก็จะมี Lifestyle ที่เป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป ข้อมูลการพูดคุยไม่ว่าจะเป็น ข้อความ,รูปภาพ, เสียง, Video ,ความรู้สึก ที่เราได้บอกไว้ใน แพลตฟอร์ม Social Network จะถูกรวบรวมกันเป็นจำนวนมาก

Social Media Data
Social Media Data

จากคนนึงคน รวมกันเป็นหลาย ๆ คน ข้อมูลจำนวนมาก (Quantity) ที่รวบรวมกัน ทุก Platform จะเป็น Big Data ขนาดใหญ่ มีประโยชน์อย่างมากในการเข้าไปหาข้อมูลการพูดคุยในโลก Online ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถเข้าไปวิเคราะห์ได้ ที่ง่ายที่สุด โดยการกำหนด keyword ขึ้นมา แล้ว ให้ระบบเข้าไปรวบรวมแล้วทำการวิเคราะห์ออกมา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ระบบ Social Listening Analytics : ณ ปัจจุบันมีให้บริการทั้งของต่างประเทศและ ในประเทศ รวมถึง เครื่องมือที่วิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบช่องทางเฉพาะเจาะจง เช่น Twitter Analytics, Facebook Analytics ที่เอาไว้วิเคราะห์เจาะลึกด้วยเช่นเดียวกัน

social data คืออะไร
เครื่องมือในการจัดการ กับ social Media data

เราใช้เครื่องมือ Social Listening Analytics จัดการกับ Social Media Data ได้อย่างไร?

 1. Social Listening Analytics เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรากรอง Keyword นำเอาเฉพาะที่เราสนใจที่คนส่วนใหญ่พูดถึง Keywords ดังกล่าวออกมาก จาก Social Data แล้วสามารถวิเคราะห์หา Insight ได้เช่น
  • Total Keyword: มีการพูดถึง ใน keyword ในแต่ละช่องทางออกมาว่าในแต่ละช่องทาง เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube มีการพูดถึง Keywords นี้มีจำนวนเท่าไหร่
  • TimeLine: บ่งบอกว่า Trends ตามระยะเวลาที่กำหนด มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
  • #hashtag, Word Cloud: คำที่มีการพูดถึงมากที่สุดของ Keyword ที่เรากำหนดไว้
  • Sentiments: การวัดความรู้สึกของภาพรวมที่เกิดขึ้น ใน keyword ดังกล่าวว่ามีผลเป็นบวก Positive, Negative หรือ แม้กระทั่่ง Neutral
  • Sex: บ่งบอกได้ว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นเพศชาย หรือ หญิง
  • Ranking: จัดอันดับได้ว่า Content ไหนที่ได้รับ Engagement สูงที่สุด และได้รับความสนใจ
  • Influencer/KOL/Presenter : ใครเป็นคนที่มีอิทธิพลในช่องทางหรือผู้นำ เทรนด์ ที่มีคนติดตามแล้วจุดกระแสให้ติดได้
  • อื่น ๆ

2. Social Monitoring เป็นเครื่องมือที่ Brand หรือนักการตลาดใช้กันค่อนข้างมากในการติดตามเฝ้าฟัง โดยการระบุ Keyword เกี่ยวกับ Brand ,สินค้าและบริการ เช่นเดียวกันกับ การใช้งานใน Social Listening แต่จะ Focus เจาะจงไปที่เนื้อหา Contents ที่ post ในแต่ละช่องทาง รวมถึงติดตามเฝ้าดูทุกช่องทางที่เกิดขึ้นใน Social Network ว่าลูกค้า มี Feedback ในการพูดถึง Brand,สินค้าบริการ ตัวเอง นั้นอย่างไร เช่น มีการติชม หรือ ต่อว่าแต่อยู่นอกเหนือ Social Network ที่เราควบคุมอยู่ ให้จับ Content นี้ขึ้นมา เพราะ เน้นการแก้ปัญหาในช่องทางเล็ก ๆ ก่อนจะเกิดปัญหาแบบบานปลาย

สำหรับข้อแตกต่างระหว่าง Social Listening กับ Social Monitoring แตกต่างกันอย่างไรสามารถอ่านต่อใน Blog นี้ได้เช่นกัน https://onlinemedia.idea2mobile.com/?p=3819

Social Media Data บางครั้งการได้ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อดูภาพรวม อาจจะไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ เช่น ตัวอย่าง พฤติกรรม Covid-19 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการจากเราเหมือนเดิมหรือไม่ ถึงแม้การใช้ Social Monitoring ก็ยังไม่เพียงพอในการเข้าไปหาข้อมูลเชิงลึก จึงเกิด Marketing Research Data ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปหาพฤติกรรมของผู้บริโภค

Marketing Research Data คือเน้นการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ (Quality) ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบสอบถามบนหน้า Website และ การลงไป Deep Interviews

การสร้างแบบสอบถาม และ ลงไปสัมภาษณ์จริงเพื่อสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์กับสินค้าและบริการของเราทำให้หา Customer Insight ที่ถูกต้องได้

ซึ่ง Marketing Research Data ที่ดี ควรจะประกอบไปด้วย

Questionnaire – ชุดคำถามประกอบไปด้วย

Personal Detailed -ข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ สถานะการแต่งงาน การทำงาน ระดับการศึกษา

Interest Detailed -ความสนใจของทางลูกค้า,การใช้บริการของสินค้าและบริการ

Competitor Detailed -สินค้าและบริการของทางคู่แข่ง

Customer Needs -ความต้องการของทางลูกค้ากับสินค้าและบริการใหม่ ๆ

ซึ่งหลังจากได้ Data จากการ Research เข้าสู่การ วิเคราะห์ Data Analytics แล้ว จะเห็นภาพของ Customer Insight ที่ชัดขึ้น และ สามารถนำ Insight ที่เกิดขึ้นจากภาพรวมของ Social Listening และ Marketing Research Data มาวางแผนธุรกิจ หรือ หา Insight เชิงลึกได้

Marketing Data Research
Marketing Data Research

เราควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับ Social Media Data & Marketing Data Research ในปี 2021 ?

 1. การหา Insight ภาพรวมที่เกิดขึ้นของ สินค้าและบริการโดยการใช้ Social Listening Analytics แล้วลองทำนาย ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือ แนวโน้มแบบนี้ขึ้นจริงไหม
 2. ใช้ Marketing Research Data โดยการตั้งหัวข้อที่เกิดขึ้นแล้วลงไปสำรวจพื้นที่จริง หลังจากทำทั้ง 2 อย่างแล้ว เราจะได้ Insight ที่ถูกต้อง

หวังว่าบทความนี้จะได้รับประโยชน์สำหรับการเข้ามาอ่าน อย่าลืมติดตามบทความดี ๆ Social Listening นี้จากพี่อ้วนคนเดิมต่อไป

Webmaster
Anantachai ittiworapong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *