CTC2022  เก็บตกความรู้มุมมองการตลาด (Contextual Marketing) และการใช้เครื่องมือ Marketing Technology (Martech)

CTC2022 เก็บตกความรู้มุมมองการตลาด (Contextual Marketing) และการใช้เครื่องมือ Marketing Technology (Martech)

CTC2022 Creative Talk Conference 2022 จัดขึ้นที่ ไบเทคบางนา ซึ่งได้ไปร่วมงานและพยายามเก็บตกในมุมมองการตลาดจาก Founder การตลาดวันละตอน ที่มีมุมมองในการทำการตลาด Contextual Marketing จาก Case Study ที่ประสบความสำเร็จหยิบยกมา และ มุมมองของ Marketing Technology กับเจ้าของ Facebook Page Martech thai กับการใช้ตัวช่วย เทคโนโลยี ที่มีให้บริการต่าง ๆ มาช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น เสียค่าใช้จ่ายได้น้อยลง แต่ได้งานที่มี Productive สูงมาก

ก่อนจะไปหยิบยกประเด็น ไปดูบรรยากาศรอบ ๆ งาน (วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน)

การเข้างานผ่านการ Scan QR Code พร้อมรับ ริชแบน ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากหลากหลายแขนง Sections ในการเข้าฟัง จะมีวิทยากรพูดพร้อม ๆ กัน ในแต่ละห้อง เช่น Main State , Future State รวมไปถึงห้องต่าง ๆ ที่จัดอยู่ด้านข้าง เป็นห้องประชุมจุคนได้เกือบ ๆ 100 ท่าน (เต็มเกือบทุกห้อง)

CTC2022
CTC2022

ด้านนอกก็จะมีสปอนเซอร์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของ Platform ต่าง ๆ ที่มาเป็นวิทยากร และ ได้นำสินค้าและบริการมาออกในงานของ #CTC2022 แต่สิ่งที่ชอบของงานนี้คือ การ Sharing แบ่งปันหนังสือที่หยิบกลับบ้านได้ 1 เล่มหนังสือจะอยู่ในซองสีน้ำตาล หน้าปกจะมี Context ย่อ ๆ การแบ่งปันต่าง ๆ ทำไมถึงอยากได้ซองนี้ และ แบ่งปันหนังสือเล่มนี้

CTC2022
CTC2022

Session ของการตลาดวันละตอน

The Future of Creative & Contextual Marketing In the Data Era บริบทของการสื่อสารให้เข้าถึงลูกคัาในการทำการตลาดทั้งช่วงเวลาที่น่าจดจำ, การใช้โอกาสการวางสินค้าให้ถูกที่และเวลา, การหาบริบทการสื่อสารที่เปรียบเทียบจากการสื่อสารโดยตรงเป็นการสื่อสารโดยอ้อมแต่ ลูกค้าเข้าใจในการสื่อสารแบบนี้มากกว่า ซึ่งตัวอย่างที่นำมาเสนอ เป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในการตลาด

CTC2022
CTC2022

ช่วงเวลาที่สำคัญ คือ ช่วงเวลาของบัตรเครดิต Master Card

สุริยุปราคา กับ บัตรเครดิต Master Cards ที่คนจะจดจำได้ในเหตุการณ์ สุริยุปราคา กลับการซื้อสินค้า ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น (ราคาจะลดลง) ในช่วงที่ เงาของพระอาทิตย์ถูกบดบังเต็มดวง และ ราคาสินค้าจะกลับมาเท่าเดิม

ไปหา เพิ่มเติมด้วยตัวเอง Source camping : https://campaignsoftheworld.com/outdoor/astronomical-sales-by-mastercard/

CTC2022
CTC2022

สินค้าราคาพิเศษด้วย Locations Base ส่วนลดที่ถูกในพื้นที่เดียวกัน ของ Burger King

Locations Base Marketing การลดราคาสินค้าด้วย Location Base Marketing ของ Campaign Burger king ใช้ Location Base ในช่วงที่ Mcdonald’s ขายสินค้า

ไปหา เพิ่มเติมด้วยตัวเอง Source camping : https://www.mediajel.com/blog/geofencing-that-time-burger-king-used-location-data-to-eat-mcdonalds-lunch/

CTC2022
CTC2022

สื่อสารแบบอ้อมแต่เข้าใจมากกว่าถุงยางอนามัย Onetouch

CTC2022
CTC2022

Contextual Marketing ทำอย่างไรให้เข้าถึงบริบทต่าง ๆ แยกมาได้

การทำ Contextual Marketing เข้าถึง บริบท แต่เฉพาะของบุคคล ที่สามารถใช้บริบทได้ตั้งแต่
Language = ภาษา
Weather = สภาพอากาศ
Channel Preference = ช่องทางที่เข้าถึง,การสื่อสาร
Location = สถานที่
Business or Personal = ธุรกิจหรือบุคคล
Purchase history = ประวัติการซื้อย้อนหลัง
Past behavior = พฤติกรรที่ซื้อในอดีต
Device = เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
Time of day = เวลาในการสื่อสาร

CTC2022
CTC2022
CTC2022
CTC2022

บทสรุปในภาพรวมบริบทต่าง ๆ ที่ใช้การสื่อสาร,แคมเปญ การตลาดที่ประสบความสำเร็จ นำไปประยุกต์ต่อยอดกับการตลาดในแง่มุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการเก็บตกในมุมมอง Session ตอนเช้าของทางด้านการตลาดวันละตอน

Marketing Technology โดย Mar tech Thai

เพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดด้วยเครื่องมือ Marketing Technology ที่มีคุณสมบัติจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยแล้วสามารถเข้ามาช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงานที่เล่าโดยผู้ก่อตั้ง ของ Martech Thai มีการหยิบยกเครื่องมือ การใช้งานหลากหลายที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของ งาน Digital เป็นอย่างมาก

martech thai
martech thai

การใช้เครื่องมือเขียน Content ด้วย AI สามารถไปทดลองใช้ได้ที่ https://ai-writter.com

ช่วยในเรื่องการเขียนบทความทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการเขียนบทความต่าง ๆ ลงใน Website ของเราได้

martech thai
martech thai

ตัวช่วยสร้าง Banner จาก https://www.creatopy.com

มี Banner ให้เราทุกขนาดทุก Size จากหลากหลาย Platform ทำครั้งเดียวได้ทุก Banner มีตัวช่วยต่าง ๆ มากมาย เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

martech thai
martech thai

การทำ Presentation แบบมืออาชีพช่วยสร้าง

สำหรับส่งท้ายด้วยการสร้าง Presentation ด้วย brandmark.io สามารถเข้าไปทดลองเล่นต่าง ๆ ได้

martech thai
martech thai

สำหรับ Martech ที่หยิบยกมาเล่าของวิทยากรเป็นส่วนนึงของเครื่องมือที่ช่วยให้เราประหยัดเวลา , เงิน ,แต่ได้งานที่เพิ่ม Productivity โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำการตลาด Digital ปี 2022 และ ต่อไปในอนาคต

สำหรับ มุมมองวิทยากรห้องอื่น ๆ ไม่ได้เข้าไปแจมเนื่องจากมีธุระต่อเลยออกจากงานมาก่อน แต่จะเข้าไปฟังย้อนหลังแล้วเก็บตกมุมมองต่าง ๆ มาเล่าใน Blog ต่อไป

พี่อ้วนสายมู