8 ข้อดี ของ Cosmos trends เข้าใจกระแสสังคม Social Data X 44 หมวดธุรกิจ

Cosmos Trend คือ Social Data trends สำหรับการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Social Data ในช่องทาง (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ,Tiktok เป็นต้น ) แล้วนำมาจัดลำดับตามหมวด Category ของธุรกิจซึ่งมีมากถึง 44 หมวด โดยเราสามารถดูภาพรวม

Read More

CTC2022 เก็บตกความรู้มุมมองการตลาด (Contextual Marketing) และการใช้เครื่องมือ Marketing Technology (Martech)

CTC2022 Creative Talk Conference 2022 จัดขึ้นที่ ไบเทคบางนา ซึ่งได้ไปร่วมงานและพยายามเก็บตกในมุมมองการตลาดจาก Founder การตลาดวันละตอน ที่มีมุมมองในการทำการตลาด Contextual Marketing จาก Case Study ที่ประสบความสำเร็จหยิบยกมา และ มุมมองของ Marketing Technology กับเจ้าของ Facebook Page Martech

Read More