พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

ใช้ Social Listening ค้นหาพฤติกรรมคนส่วนใหญ่เขาอยากได้ที่อยู่อาศัยแบบไหน ?

          ที่อยู่อาศัยเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต การจะเลือกที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท ผู้บริโภคเขาเลือกที่อยู่อาศัยประเภทอะไร?  เราจะลองมาหาพฤติกรรมที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ดูว่า ที่อยู่อาศัยประเภทไหนมีการพูดคุยกันมากที่สุด? และ ผู้บริโภคคนส่วนใหญ่มีความต้องการแบบไหน? เราลองเลือกประเภทของที่อยู่อาศัยเช่น คอนโด,บ้านเดียว,ทาวน์เฮาส์,ทาวน์โฮม, บ้านจัดสรร ไปค้นหาใน Google Trend  เพื่อดูว่าที่อยู่อาศัยประเภทไหนมีการคุยกันมากที่สุด ผลลัพท์ที่ได้ จะเป็น คอนโด  ที่การค้นหากันมากที่สุดในโลกออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่น ๆ

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

Source: Google Trends                                                   

Time Frame: 90 Day (1 Dec 2020 – 28 Feb 2021)

คอนโด ทำไมถึงมีการพูดคุยกันมากที่สุด เราจะใช้ Mandala  Analytic เข้าไปเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติม

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

Source:  Mandala Analytics                                             
 Time Frame: 60 Day (1 Jan 2021 – 28 Feb 2021)

Keyword: คอนโด, บ้านเดียว, ทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม, บ้านจัดสรร เมื่อนำเข้าไปในระบบของ Mandala Analytic แล้ว จะเห็นได้ชัดว่า ข้อมูลจะมาจากช่องทาง Facebook ที่มีการพูดคุยกันมากที่สุด

Share of Voice:  สัดส่วนการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ คอนโด จะมีการพูดคุยกันมากที่สุด ถึง 42% โดยการเปรียบเทียบกับประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ Google Trends

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

Customer Insight: ที่อยู่อาศัยประเภท คอนโด   เมื่อเราเจาะลึก Deep Down เข้าไปที่คนส่วนใหญ่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอนโด และได้รับ Engagement จากคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอ่านแล้วมีส่วนร่วมมากที่สุด พบว่า Pantip.com และ กระทู้เด็ดพันทิป สะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่ออกมาได้ตรงมากที่สุด ซึ่งเป็นกระทู้เปรียบเทียบที่อยู่อาศัย 2 ประเภทระหว่าง คอนโด และ ทาวน์โฮม ว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนดี

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

การเสนอเนื้อหากระทู้ตั้งโจทย์สอบถาม เพื่อต้องการเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยระหว่าง ประเภท คอนโด และ ทาวน์โฮมส์  มีคนแสดงความคิดเห็นมากกว่า  1 พันกว่า comment และ Share ออกไปมากกว่า 500 Share เพียงพอให้เราสามารถมาหาความต้องการเพิ่มเติมได้ว่าพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างไร ? เราวัดจากคนที่เลือกมากที่สุดจะพบว่าคนส่วนใหญ่เลือก ที่อยู่อาศัย ประเภท คอนโด มากกว่า ทาวน์โฮม

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

ส่วนร่วมในการตอบคำถาม ของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น Comment ที่ได้รับการ engagement มากที่สุด คนส่วนใหญเลือกที่อยู่อาศัย ประเภท คอนโด โดยให้เหตุผลดังนี้

 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีนิติบุคคล,การรักษาความปลอดภัย
 • ความเป็นส่วนตัว เรื่องความเงียบ ไม่รำคาญ หรือสัตว์เลี้ยงข้างบ้าน
 • ที่จอดรถกว้าง
 • ความสะดวกสบายในการเดินทาง
 • ทำความสะอาดค่อนข้างง่าย

และ คนส่วนใหญ่ที่เลือก ทาวน์โฮม โดยให้เหตุผลดังนี้

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
 • ให้พื้นที่ได้มากกว่า และ ไม่ชอบความอุดอู้
 • มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเช่น ปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงสัตว์
 • อยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่า อยู่คนเดียว

ปัญหาหลัก ๆ ของการไม่เลือกประเภท ทาวน์โฮม คือ เพื่อนบ้าน เป็นสาเหตุหลักส่วนใหญ่ เพราะ

 • การจอดรถโดยไม่ใช้พื้นที่ของตัวเอง
 • เสียงดัง รำคาญ
 • การเลี้ยงสัตว์
 • การไม่เป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิต

พฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้บริโภค ที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือ คอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

ซึ่งสอดคล้องกับ Mandala  Voice ของผู้ให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ออกแบบที่อยู่อาศัย ให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้

พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน
พฤติกรรมคนเลือกที่อยู่แบบไหน

หลังจากที่เราใช้เครื่องมือจาก Mandala  Analytic นำทางให้เราไปเจอข้อมูลที่เห็นความต้องการของผู้บริโภคว่าความต้องการนั้น คนส่วนใหญ่มีความต้องการอย่างไร (Personal Marketing) สรุปได้ใจความสำคัญดังนี้

 • ภาพรวมของคนส่วนใหญ่ที่พูดถึง คอนโด จะมีมากกว่า ที่พักอาศัยทุกประเภท
 • คนที่เลือกคอนโด จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ความเป็นส่วนตัว, ความเงียบไม่รำคาญ จากเพื่อนบ้านรอบข้าง และ ทำความสะอาดง่าย รวมถึงมีที่จอดรถกว้างขวาง
 • คนที่เลือก ทาวน์โฮม เพราะได้พื้นที่ได้มากกว่า และ ไม่ชอบความอุดอู้ ,  ปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ ได้และ มักอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่า อยู่คนเดียว
 • เพื่อนบ้านคือปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย ถ้าก่อความเดือดร้อน เช่น เสียงดังรำคาญ,เลี้ยงสัตว์จะทำให้หลาย ๆ คนมีความรู้สึกไม่พอใจมากทีเดียว
 • การเลือกคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ จะเป็นทางเลือกให้คนตัดสินใจ หาคอนโดประเภทนี้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักการตลาดหรือ แบรนด์ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทำการตลาดผ่านลูกค้าได้เร็วขึ้น

Webmaster
Anantachai ittiworapong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *